امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از دیدگاه شخصیت های برجسته

سید حجت موسوی خوئی‏

نور رخسار علی (علیه السلام)

خوارزمی در صفحه 230 مناقبش از عثمان بن عفان نقل می کند که عمر بن خطاب گفت: همانا خدای متعال فرشتگانی را از نور رخسار علی بن ابی طالب (علیه السلام) آفریده است که او را تسبیح و تهلیل می کنند.
و نیز خوارزمی حنفی در تاریخش (ج، ص 97) این روایت را به تفصیل بیشتری نقل می کند و آن را به هر سه خلیفه نسبت می دهد که عثمان گفت: شنیدم عمر را که می گفت: ابوبکر بن ابی قحافه گفت:
شنیدم رسول خدا (علیه السلام) را که فرمود:
ان الله خلق من نور وجه علی بن ابی طالب ملائکه یسبحون و یقدسون و یکتبون ثواب ذلک لمحبیه و محبی ولده؛ همانا خدای متعال از نور سیمای علی بن ابی طالب، فرشتگانی خلق کرده است که او را تسبیح و تقدیس می کنند و ثواب آن را برای دوستدارانش و دوستداران فرزندانش می نویسند(257).

سنگینی ایمان علی (علیه السلام)

عمربن خطاب: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود:
اگر هفت آسمان و هفت زمین در یک کفه ترازو گذاشته شود و ایمان علی (علیه السلام) در کفه دیگر، ایمان علی (علیه السلام) فزونی خواهد داشت.(258)
خلیفه ثانی هنگامی مرگش در مورد امیر مومنان علی (علیه السلام) گفت:
قد کنت اجمعت بعد مقالتی لکم ان اولی امرکم رجلا هو احراکم ان یحملکم علی الحق و اشار بیده الی علی علیه السلام...(259)
من می خواستم بعد از سخنانم برای شما، آزاد مردی را برایتان خلیفه نمایم که جوانمردترین شماست، او با رهبری خود جامعه مسلمین را به سوی حق می کشاند، و آن گاه با دستش به طرف علی (علیه السلام) اشاره کرد...
و در جای دیگر از او آمده است: اگر علی را خلیفه کنند، او مردم را به راه راست هدایت می کند(260) و بالاخره در فراز دیگری از سخنانش آمده است:
اجرؤهم و الله ان ولیها ان یحملهم علی کتاب الله و سنه نبیهم لصاحبک، اما ان ولی امرهم حملهم علی المحجه البیضاء و الصراط المستقیم:(261)
ای ابن عباس! با جرئت ترین این افراد (اهل شورا) که بتواند مردم را مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر رهبری کند، صاحب تو علی (علیه السلام) است، چنانچه او متصدی امور مردم بوده و به خلافت برسد، جامعه را به راه صحیح و مستقیم وادار می سازد (262)

عجز مادر گیتی از آوردن فرزندی چون علی (علیه السلام)

عمربن خطاب:
عجزت النساء ان تلدن مثل علی بن ابی طالب و لولا علی لهلک عمر؛
زنان روزگار عاجزند همانند علی بن ابی طالب را بیاورند، اگر او نبود، عمر هلاک می گشت(263)