امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از دیدگاه شخصیت های برجسته

نویسنده : سید حجت موسوی خوئی

ریاست فدای سنت

امام علی (علیه السلام) تنها کسی است که خلافت (حکومت) را فدا کرد(227) تا سنت محمدی را که پسر عمویش و برادرش محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله آورده بود، حفظ کند(228)
دکتر محمد تیجانی سماوی

تجلی نور علی (علیه السلام)

امتیازات انسانی علی (علیه السلام) از لحاظ عظمت و جلال و شهرت در آن حد اعلاست که شرح و بحث و تفصیل آن ها ناروا و بیهوده است... من چه بگویم در حق مردی که دشمنانش نتوانستند عظمت و فضایل او را منکر شوند و همه آنان به برتری شخصیت او اعتراف نمودند. تو خود می دانی که بنی امیه زمامداری اسلام را در شرق و غرب زمین به دست آوردند و به هر نوع حیله گری در خاموش ساختن نور او کوشیدند و هر گونه لعن و افترا را برای علی در روی منابر ترویج نمودند. هر کس که او را مدح و توصیف می کرد، مورد تهدید قرار می گرفت. هر روایتی که فضیلت علی را بازگو می کرد، ممنوع ساختند. حتی از نامگذاری کودکان به نام علی (علیه السلام) جلوگیری کردند. این همه اقدامات و تلاش ها جز ظهور عظمت و جلالت و شخصیت علی (علیه السلام) نتیجه ای نداد... در حقیقت این همه تقلاها و نابکاری های بنی امیه مانند پوشانیدن آفتاب با کف دست بود

رئیس همه فضیلت ها

من چه بگویم درباره مردی که همه فضیلت ها به او منتهی می شود و هر مکتب و هر گروهی خود را به او منسوب می سازند. آری، اوست رئیس همه فضیلت ها... من چه بگویم درباره مردی که اهل همه مذاهب غیر اسلامی که در جوامع اسلامی زندگی می کنند (و اطلاعی از شخصیت او دارند) به او محبت می ورزند و حتی فلاسفه ای که از ملت اسلامی نیستند، او را تعظیم می نمایند(229)...
ابن ابی الحدید