امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از دیدگاه شخصیت های برجسته

نویسنده : سید حجت موسوی خوئی

آرزوی دیدار علی (علیه السلام)

ای روزگار! تو چه می شد اگر تمام نیروهای خود را بسیج می کردی، و در هر عصری و زمانی بزرگ مردی چون علی (علیه السلام)، با همان عقل و دهان و قلب، با همان زبان و همان شمشیر به جهان ارمغان می دادی(212)؟.
من هنگامی که از مدرسه خارج می شدم یا بهتر بگویم فرار می کردم، به حفظ سوره های قرآن و خطبه ها و مواعظ امام علی (علیه السلام) در زیر درخت بلوط می پرداختم. با چنین حال و هوایی، چگونه می توانستم درباره نهج البلاغه چیزی ننویسم(213).
کارلایل، فیلسوف انگلیسی، کسی است که هرگاه در مباحث اسلامی به یاد علی بن ابی طالب (علیه السلام) می افتد، شخصیت علوی او را دستخوش هیجانی عمیق می کند و به او نیرو می بخشد که از قلمرو بحث علمی خشک خارج می سازد و در آسمان شعر به پرواز در می آید. این جاست که از نوک قلم او حقایقی درباره دلاوری های علی (علیه السلام) ترواش می کند(214). اما بارون کارادیفو، کسی است که هرگاه از علی (علیه السلام) گفت و گو می کند، خون گرم حماسه، در رگ هایش به جریان می افتد و قلم محقق حالت شاعرانه به خود می گیرد و همراه تحقیق، حماسه از آن تراوش می کند(215).
جرج جرداق مسیحی

شهید عظمت

علی بن ابی طالب از دنیا رفت در حالی که شهید عظمت خود بود. علی از این دنیا چشم بر بست، باز زمزمه نماز در لبانش. او رخت از این دنیا بر چید، با اشتیاق به پروردگارش. عرب، حقیقت مقام این مرد را نشناخت تا آنگاه که مردانی از همسایگان فارس آنان که سنگ ریزه را از جواهر تشخیص می دادند، شخصیت او را (تا حدودی) به جای آوردند(216).
جبران خلیل جبران

سرور زاهدان

او (علی (علیه السلام)) دست پرورده رسول و فرزند تربیت یافته اوست او علی (علیه السلام) فقیه بزرگ است، که از نظر طالبان نور حقیقت، رای او صاحب ترین آرای خلق است. او امیر و سرور زاهدان قبل و بعد از خودش می باشد(217)
پولس سلاله شاعر مسیحی