امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از دیدگاه شخصیت های برجسته

نویسنده : سید حجت موسوی خوئی

مژده بهشت برای علی (علیه السلام)

عبدالرحمن سیوطی از علمای معروف اهل تسنن: علی رضی الله عنه یکی از ده نفری است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها مژده داده است و او برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و داماد و همسر فاطمه سرور زنان عالم (رضی الله عنهما) و یکی از پیشقدمان اسلامی و یکی از مشهورترین افراد شجاع و از معروف ترین زهاد و رساترین سخنوران و یکی از کسانی است که قرآن را جمع و به پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه کرد(204)
عبدالرحمن سیوطی

علی (علیه السلام) مخالف فقر و همنشین فقرا

دکتر قاسم حبیب جابر، نویسنده اهل سنت در اوایل کتابش با عنوان الاهداء، می نویسد: این کتاب را به کسی اهدا می کنم که در میان فقرازیست، ولی مخالف فقر بود، در میان محرومان زندگی کرد، ولی با محرومیت مخالفت می کرد و با آن به ضدیت بر می خاست و با مردم و گروه های مختلف زندگی می کرد و در حالی که با طاغوت ها مخالف بود... به رهبر جنگاوری تقدیم می کنم که نرمی و خشونت و رحمت و سختگیری را جمع کرد و پیش از آن که به سن بلوغ برسد به میدان نبرد قدم گذاشت... به کسی تقدیم می کنم که به اسلام عظمت بخشید و راهش را روشن ساخت.
به پرسش گر زاهدی تقدیم می کنم که شب را به عبادت و روز را به روزه تمام می کرد. به شخصی تقدیم می کنم که با درد و رنج غسل کرد و در مقابل بادهای تند تهمت ها و تردیدها مقاومت نمود و در نهایت... در برابر باطل ایستادگی کرد، و به کسی تقدیم می کنم که به مبادی حق و عدل و نیکی و دوستی پای بند ماند و از مخالفت با آنها خود را بر حذر داشت و بالاخره به امیر مومنان علی بن ابی طالب (علیه السلام)... شهید حق تقدیم می کنم.(205)
دکتر قاسم حبیب جابر

عدم گنجایش وصف علی (علیه السلام) در بیان

هر سخنی درباره علی بن ابی طالب (علیه السلام) گفته شود که او را در مکان و زمان محصور دارد، جز سخن پردازی و تربیت الفاظ نخواهد بود و آن هم الفاظی بسته و مرده که روح معانی بدان در نتواند آمد(206)
ای سرور من! آیا این سزاست که به جای فراهم آمدن به خدمتت، درباره ات اختلاف پیدا کنند؟! بعضی از آنها تو را از دست دادند و تو را نیافتند، گروهی تو را از دست دادند و یافتند و فرقه ای تو را یافته آن که از دست دادند بی شک، این شگفت حیرت زایی است(207)
این بود که وقایع دست به دست هم دادند تا در تیرگی شبی که ظلمتش عصری از اعصار انسانی را فرا گرفته و جهالت و ظلم و تعدی گوش ها را می خراشید و همه را به ذلت وا می داشت، مردی به وجود بیاورند که جامع همه مکارم و موهبت ها و مزایا باشد، بدان گونه که هر انسانی از داشتن چنین کمالاتی عاجز بماند، مگر این که هماورد نوابغ جهان قرار گیرد(208). در میان همین مردان انگشت شمار، علی فرزند ابی طالب در میان هاله ای از رسالت و سایه ای از نبوت می درخشد(209)
سلیمان کتانی مسیحی