امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از دیدگاه شخصیت های برجسته

نویسنده : سید حجت موسوی خوئی

آخرین خواسته پیامبر

آخرین اراده محمد صلی الله علیه و آله انجام نشد، او علی (علیه السلام) را (به جانشینی خود) منصوب کرده بود(203)
ولتر فیلسوف فرانسوی

مژده بهشت برای علی (علیه السلام)

عبدالرحمن سیوطی از علمای معروف اهل تسنن: علی رضی الله عنه یکی از ده نفری است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها مژده داده است و او برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و داماد و همسر فاطمه سرور زنان عالم (رضی الله عنهما) و یکی از پیشقدمان اسلامی و یکی از مشهورترین افراد شجاع و از معروف ترین زهاد و رساترین سخنوران و یکی از کسانی است که قرآن را جمع و به پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه کرد(204)
عبدالرحمن سیوطی

علی (علیه السلام) مخالف فقر و همنشین فقرا

دکتر قاسم حبیب جابر، نویسنده اهل سنت در اوایل کتابش با عنوان الاهداء، می نویسد: این کتاب را به کسی اهدا می کنم که در میان فقرازیست، ولی مخالف فقر بود، در میان محرومان زندگی کرد، ولی با محرومیت مخالفت می کرد و با آن به ضدیت بر می خاست و با مردم و گروه های مختلف زندگی می کرد و در حالی که با طاغوت ها مخالف بود... به رهبر جنگاوری تقدیم می کنم که نرمی و خشونت و رحمت و سختگیری را جمع کرد و پیش از آن که به سن بلوغ برسد به میدان نبرد قدم گذاشت... به کسی تقدیم می کنم که به اسلام عظمت بخشید و راهش را روشن ساخت.
به پرسش گر زاهدی تقدیم می کنم که شب را به عبادت و روز را به روزه تمام می کرد. به شخصی تقدیم می کنم که با درد و رنج غسل کرد و در مقابل بادهای تند تهمت ها و تردیدها مقاومت نمود و در نهایت... در برابر باطل ایستادگی کرد، و به کسی تقدیم می کنم که به مبادی حق و عدل و نیکی و دوستی پای بند ماند و از مخالفت با آنها خود را بر حذر داشت و بالاخره به امیر مومنان علی بن ابی طالب (علیه السلام)... شهید حق تقدیم می کنم.(205)
دکتر قاسم حبیب جابر