امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از دیدگاه شخصیت های برجسته

نویسنده : سید حجت موسوی خوئی

علی (علیه السلام) و مرگ

آن یگانه شخصیت زنده که همیشه اهمیت تکلیف را به اولاد آدم گوش زد فرموده و خود را کشته شده تسلیم در پیشگاه قانون (قصاص پیش از جنایت ممنوع است) قرار داد، اگر خود نیز هرگز راجع به مرگ اظهاری نمی کرد، حقیقت مقدس وجاودانی تکلیف با رساترین صدای خود به گوش جهانیان می رسانید: علی (علیه السلام) از غوغای مرگ و غائله پس از مرگ نگرانی ندارد.
آیا ممکن است کسی از مرگ بهراسد و با توجه به سوء قصد حتمی قاتل جنایتکار، هیچ گونه مواخذه ای درباره قاتل انجام ندهد؟
مگر علی بن ابی طالب (علیه السلام) نمی توانست با آن قدرت شاهانه خود قوانین را مطابق تمایلات متعارف انسان نماها منحرف نموده و روی زمین را از مجسمه پلید و جنایت بار ابن ملجم مرادی پاک کند؟
اگر آن نمونه تمام عیار پیشوایان توحید، کوچک ترین نگرانی از مرگ داشت، میان انبوه دشمن از رعیت و لشکر که هوای سفره های رنگارنگ و ثروت های گزاف و کرسی های امر و نهی بر سر داشته و علی (علیه السلام) را تنها مزاحم خود می دیدند، بدون سلاح و بدون مامورین محافظ در دل شب تاریک؛ مانند روز روشن حرکت نمی کرد. آن یگانه نسخه انسانیت که برای انجام تکلیف در هر شبانه روز روزی چند بار به آستانه با عظمت مرگ با رضایت خاطر قدم می گذاشت؛ مرگ را مبهوت ساخته بود؛ خود مرگ هم مانند زندگی بهت آورش فریاد می زد. علی (علیه السلام) از غوغای مرگ و غائله پس از مرگ نگرانی ندارد.
بالاخره زمامدار پارسا و نیرومندی که از زیادی وصله لباس در هنگام ریاست مطلقه از وصله کننده شرمنده گردد و در تمامی مدت زندگانی به نیرومندان و ناتوانان در حقوق انسانی به یکسان نظر کنند و از دم شمشیر برانش با این که دائما خون تبهکاران از آن می چکید و در جنگ های خانمان سوز در صف اول برق می زد و در صدها حوادث مختلف که انتقام جویی در آنها، انسانیت را از انسان سلب می کند، قطره خونی به ناحق نریزد، و در زیر زخم سنگین بار مرگ غذای قاتل جنایتکار را فراموش نکند و از هیجان پدر کشتگی فرزندان جلوگیری کند و هنگام عبور از دالان مرگ، به صفحات پس از مرگ لباس وصله خورده را عوض و با یک قطعه کفن معمولی مانند لباس احرام، جسد خود را به زیر خاک و خود به ملاقات پیشگاه معبودش بشتابد. کدامین نگرانی او را شکنجه و آزار دهد. به عظمت خداوند اعلی سوگند که آن لباس و آن شمشیر و آن انسان که ارزش خود را از علی (علیه السلام) دریافته است و آن قلب با رافت و محبت حتی خود آن قاتل جنایتکار و آن کفن معمولی گواه صدقند که: علی (علیه السلام) از غوغای مرگ و غائله پس از مرگ نگرانی ندارد(68).
آن قاتل (ابن ملجم) جنایتکار به جهان بشری و رو به صفت، احساس کرده بود که اگر بخواهد دست خیانت را با هزاران ترس و لرز به سوی آن شیر دل باز کند هنگامی ممکن است که علی (علیه السلام) در پیشگاه ایزدی علم شهود افراشته و تمامی قوای خود را در بارگاه با عظمت ربوبی از دست داده است.
آری، روز نخستینش را خانه کعبه با آغوش باز خیر مقدم گفت.
آخرین ساعات زندگی را در پرستشگاه الهی طی نموده حلقه بدر جانش برای ملاقات خداوند بزرگ در محراب عبادت زدند.
میان این دو پرستشگاه را خواه در میدان جنگ، خواه در صحنه سیاست، خواه در محراب عبادت، خواه روی کرسی زمامداری، خواه در سر کوی یتیمان و بینوایان و دردمندان، با پرستش یزدان سپری نمود.
بستر مرگ علی (علیه السلام) برای آنان که به عیادت او می رفتند آموزشگاه نهایی زندگی و مرگ جلوه می کرد.
نه این که آنان مرگ اقربا و خویشان و دیگران را چه در میدان های جنگ و چه در بستر مرگ ندیده بودند. آنها مانند دیگران در مدت عمر کم و بیش باقیافه هولناک مرگ رو به رو گشته بودند، ولی هرگز بدانسان آرامش بهت آوری را ندیده بودند که آن دریای حکمت و شجاعت و پرهیزکاری و عدالت در قابل آن جراحت طوفانی از خود نشان می داد.
کوه پیکری راتماشا می کردند که شمشیر زهر آگین آن جنایتکار جهان انسانی مبدل به یک برگ خزان دیده زرد زنگی نموده بود، صورت زردی را می دیدند با لبان افسرده ای که در تمامی مدت زندگانی به غیر از کلمات اصلاح سعادت جاودانی شکفته نشده بود. عیادت کنندگانش می گویند، و نهج البلاغه آن دوم کتاب انسان که هنوز مطالعه نشده است می گوید:
در همان حالت مرگ بار و وحشت انگیز، قرآن را سفارش می فرمود. به توحید اصرار می ورزید؛ امر به تنظیم کارها می فرمود؛ دستور اکید برای جلوگیری از دشمنی و اصلاح ذات البین صادر می کرد، سرپرستی یتیمان را گوشزد می فرمود، گاه گاهی هم با گفتن کلمه با عظمت لا اله الا الله اعضای شنوندگان، بلکه گویی جهان هستی را به لرزه در می آورد.
می گویند: آن لب های افسرده همچنان به تکرار این جملات مشغول بود که برای همیشه دیده از این جهان بربسته و به جهان ابدی باز نموده و زندگی حقیقی را از سرگرفت.
فسلام علیه یوم ولدو یوم یموت و یوم یبعث حیا؛
درود به روز ولادتش، درود به روز مرگش، درود به روز حشرش(69)
شما یک مورد در تاریخ پیدا کنید که علی بن ابی طالب (علیه السلام) در روز هجدهم ماه رمضان (شب آن روز که ضربت جانکاه به مغز حبیب خدا وارد شد) سست شود، یا در گوشه ای بنشیند و آه بکشد. به خدای قسم، چنین چیزی در روایت نیست. همان کارهای جدی ادامه داشته است! چرا؟ چون به زندگی و مرگ مسلط است.
او با اشراف حرکت می کند. در حقیقت، این شخص بالاتر از زندگی و مرگ حرکت می کند. آیا (او غیب) می داند، یعنی چه؟ او مافوق زندگی و حرکت معمولی حرکت می کند. حتی بعد از ضربت کذایی - این مطلب را من در مقتل ابوبکر بن ابی الدنیا دیدم و جای تامل است که چقدر آگاهی می خواهد. البته نمی خواهم بگویم چنین چیزی حقیقت نیست، ولی در خور شخصیت علی (علیه السلام) می باشد - می گوید: وقتی ضربت را زدند، همین طور که به طرف سجده به رو افتاد، خون که به این طرف جاری می شد، سر خود را بر می داشت و به طرفی می گذاشت که خونی نباشد. می خواست حداقل یک لحظه بدون خون، سر به سجده روی خاک بگذارد. حتی یک لحظه! چون مامور است سر به روی خاک بگذارد، نه بر روی خون:
ای گران جان خوار دیدستی مرا - زان که بس ارزان خریدستی مرا
عمر را (مجانی) به ما داده اند و نشسته ایم برای آن فلسفه می نویسیم. معلوم است که وقتی آدم: عمر مجانی به دستش رسید، نداند که فلسفه دنیا چیست. آیا اصلا زنده هستیم که از فلسفه آن بپرسیم؟ بیاییم از عینک علی بن ابی طالب (علیه السلام) به زندگی نگاه کنیم و ببینیم که یک لحظه اش مساوی با میلیاردها جهان هستی است(70)

نسخه ای بی نظیر

همه می دانیم که علی بن ابی طالب (علیه السلام) در اوائل زندگانی اش و پس از رحلت پیشوای معظم اسلام، به جهت نبودن سخنیت میان او و دیگران، در جانب اقلیت بوده و با این وصف رفته رفته تمامی جهانیان را مسخر روحانیت و حکمت و دادگری خود نموده است.
تاریخ بشری هیچ گونه قدرتی، برای نشان دادن سیاستمداری پیدا نکرده است، که ماتریالیستی مانند شبلی شمیل را مست نموده و درباره او بگوید: پیشوا علی؛ بزرگ ترین بزرگان، یگانه نسخه ای است که نه شرق و نه غرب صورتی مطابق آن اصل ندارد، نه در گذشته و نه در جدید.
صفحات تاریخ بشری را با دقت مطالعه کنید و عقاید موروثی را کنار بگذارید؛ خواهید دید هیچ فردی از پیشوایان جهان انسانی را نمی توان پیدا کرد که پیروانش به قدری در شکنجه و آزار بوده باشند که نتوانند نام پیشوا را بر زبانشان بیاورند، و دشمنانش به اندازه ای در سرکوبی و محو نمودن شخصیت او جدیت کنند که ما فوق آن قابل تصور نبوده باشد، با این حال بدون کوچک ترین مساعی مصنوعی، و بدون این که شخصیت های پیروزی از او طرفداری کنند، بزرگ ترین شخصیت انسانی را حائز بوده و نام او را در اولین سطر کتاب انسانیت ثبت کنند.
امروزه، که از حیث شناسایی ارزش انسانی (نه از حیث موافقت علمی) بهترین و مترقی ترین روزها را سپری می کنیم، بزرگ ترین تعظیم و احترام را به شخصیت علی بن ابی طالب (علیه السلام)، از همه ملل عالم، حتی از آن اجتماعاتی که به ادیان پابند نیستند می شنویم، حتی اگر یکی از ملل غیر مطلع، درباره شخصیت علی بن ابی طالب (علیه السلام) غرض ورزی نموده و یا از روی بی اطلاعی پرده تاریک، به شخصیت علی (علیه السلام) فرود می آورد سیل تنفر و انزجار از همه ملل عالم به سوی او روانه می شود(71)

شمشیر علی (علیه السلام) و انسان سازی

بدون شک علی بن ابی طالب (علیه السلام) با قطع نظر از تمام اوصاف انسانی اش که او را پس از پیغمبر شخص درجه یک اسلام معرفی می کرد، سرباز شماره یک بوده است. تمام تواریخ نوشته است: او هرگز دیده نشده که در جنگ از یک نفر یا از تمام سپاهیان خصم به علت ترس روگردان شود.
فتوحات جنگی اسلام به استثنای جنگ تبوک، به پرچمدار و فداکاری او بوده است.
این شخصیت جنگی شماره یک می گوید: و الله لو اعطیت الأقالیم السبعه بما تحت أفلاکها علی ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلت؛
سوگند به خدا! اگر تمام اقالیم هفتگانه (زمین) را با آنچه که زیر افلاک آن است در مقابل معصیت به خدا درباره مورچه ای که پوست جوی را از دهان او در آورم به من بدهند، چنین اقدامی را نخواهم کرد.
پس ما می بینیم که علی بن ابی طالب (علیه السلام) را اسلام چنین کرده است که معصیت خدا در کوچک ترین حادثه که ربودن پوست جوی از دهان مورچه ضعیفی است با بزرگ ترین نفعی که در این دنیا برای یک انسان قابل تصور است (مالکیت تمام دنیا) مقایسه کرده و آن نافرمانی در ظاهر پشیز را خوفناک تر از لذت آن نفع بی نهایت می داند این است سرباز اسلام، این است مرد دست به شمشیر اسلام، این است مرد مبارزی که با انسان تبهکار می جنگد، یعنی می جنگد و می داند که پوست جوی را از دهان مورچه که یک موجود زنده است نمی توان به ستم گرفت.
مدارای انسانی علی (علیه السلام) با قاتل خود ابن ملجم مرادی به طور روشن بیان می کند که مسئله شمشیر در اسلام برای زور آزمایی نبوده، بلکه برای انسان سازی بوده است. او به فرزندانش فرمود: اگر ابن ملجم را عفو کنید به تقوا نزدک تر است(72)