امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از دیدگاه شخصیت های برجسته

نویسنده : سید حجت موسوی خوئی

توده مردم و قدرت علی (علیه السلام)

تاریخ، قدرتمندی را چون علی بن ابی طالب (علیه السلام) دیده که با داشتن بزرگ ترین و موثرترین قدرت در روزگار خود، هیچ فردی در مقابلش از ترس نلرزیده است(64)؟!

آزادی در بیعت

بیعت با امیرالمؤمنین (علیه السلام) در حد اعلای آزادی و اختیاری که تاریخ جز درباره بیعت با خود پیامبر نشان نمی دهد، صورت گرفته است. حتی یک روایت ضعیف هم وجود ندارد که اثبات کند امیرالمؤمنین (علیه السلام)، فرد یا گروهی را به بیعت با خویشتن مجبور کرده باشد. به همین دلیل بود که آن حضرت، بعضی از اشخاص معلوم الحال را که از بیعت با او تخلف کرده بودند، تعقیب نکرد و حتی اندک آسیبی به حقوق فردی و اجتماعی آنان وارد نیاورد.(65)

علی (علیه السلام) حاکمی بی نقص

هزاران نظر انتقاد و عیب جویی از علی (علیه السلام) چه در زندگی پیش از خلافت او، چه پس از خلافت او، بلکه در قرن های طولانی که ریاست پرستان و جانوران انسان نما برای پوشاندن عیوب و رسوایی های خود انجام می دادند، نتوانستند از روی مدرک صحیح اثبات کنند که علی (علیه السلام) در فلان مورد فردی یا اجتماعی قدمی برداشته است که مطابق هوای نفس بوده یا لا اقل اشتباه نموده است.
کیست که بتواند نصیبتی به این عظمت را در جهانی که سر تا پا کنجکاو بوده است به استحقاق حائز شود(66)؟