فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

992- پیشگویی وقایع آخرالزمان

حضرت علی (علیه السلام) در بعضی اوقات از مصائب و گرفتاریهای آیندگان خبر می داد و راه درمان ابتلائات آنها را گوشزد می کرد.
علی (علیه السلام) فرمود: زمانی بر مردم خواهد مد که چند گناه بزرگ و عمل زشت در بن آنها پدید می آید.
1- کارهای زشت آشکار می گردد و معمولی می شود.
2- پرده های عفت و شرم پاره می گردد.
3- زنا کاری و تجاوزهای ناموسی علنی می شود
4- مالهای یتیمان را حلال می شمارند و می خورند.
5- ربا خواری شیوع پیدا می کند.
6- در کیلو و وزنها، کم و کاست می کنند.
7- شراب را به اسم نبید حلال شمرده و می خورند.
8- رشوه را به عنوان هدیه و شیرینی می گیرند.
9- به نام امانت داری خیانت می نمایند.
10- مردها خود را به شکل زنان و زنان خویش را به صورت مردها در می آورند.
11- به احکام و دستورات نماز بی اعتنائی می کنند.
12- حج خانه خدا را برای غیر خدا (برای ریا و یا تجارت) بجا می آورند.
سپس ادامه داد: کیفر این زشتی ها این است که خداوند آنها را از فیوضات خود محروم می کند، تا جائی که ماه (شوال) برای آنها مخفی می شود بطوری که گاهی دو شبه دیده می شود (که معلوم می شود روز عید فطر را به عنوان ماه رمضان روزه گرفتهاند با اینکه روزه آن حرام بوده است) و زمانی شب اول رمضان مخفی می شود، که دو روز آن را روزه نگرفته و به عنوان آخر ماه شعبان می خورند و روز عید فطر را به خیال آخر ماه رمضان روزه می گیرند. در این وقت باید ترسید از اینکه خداوند بطور ناگهانی آنها را کیفر کند (مانند زلزله و طوفان و سیل).
چرا که به دنبال آن کارها، بلاها مردم را فرا می گیرد، تا جائی که کسانی صبح سالم هستند ولی شب در دل خاک و قبر آرمیده اند و گاهی شب سالمند و بامدادان جزء مردگان هستند.
وقتی چنین روزگاری پیش آمد، لازم است انسان همیشه وصیت کرده باشد که مبادا بلائی بر او فرود آمده و بدون وصیت بمیرد و واجب است نماز را در اول وقت آن بخواند چون ممکن است تا آخر وقت زنده نباشد.
هر یک از شما آن زمان را درک کرد بدون وضو نخوابد و اگر برایش امکان دارد همیشه با وضو باشد چه ترس آن است که مرگ ناگهانی برسد، لذا خوب است با وضو باشد که روح وی با طهارت خدا را ملاقات نماید.
من شما را ترساندم اگر بترسید و آگاه نمودم، اگر آگاه گردید و شما را پند دادم چنانچه پند گیرید پس در پنهانی و آشکار، از خدا بترسید و نباید کسی از شما بمیرد، مگر اینکه مسلمان باشد، زیرا هر کس به جز اسلام آئینی داشته باشد از او پذیرفته نیست و در آخرت زیان کار است(1177)
فارغ از هر دو جهانم به گل روی علی - از خم دوست جوانم به خم موی علی(1178)

993- رفتارهای اجتماعی

امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: هر کس خود را در معرض تهمت قرار دهد، کسی را که به او بد گمان شود سرزن نکند. و هر که را از خود را پنهان دارد، اختیار آنرا خود او دارد (نه کس دیگر) و هر صحبتی که از دو نفر تجاوز کرد شایع می گردد، به برادر خود تا زمانی که بدی از او ندیدی خوشبین باش...
سخن برادر خود را بد تفسیر مکن تا جایی که حمل بر خوبی آن ممکن است، بر تو باد به دوستی با برادران راستگو و درست کار... با کسانی مشورت کن که از خدا می ترسند و آنها را تا آنجا که تقوا دارند دوست بدار...(1179)

994- مناجات علی (علیه السلام) در سجده نمازها

اصبغ بن نباته می گوید: امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در سجودش به خداوند باری تعالی عرض می کرد:
( انا جیک یا سیدی کما یناجی العبد الذلیل مولاه و اطلب الیک طلب من یعلم انک تعطی و لا ینقص مما عندک شی و استغفرک استغفار من یعلم انه لا یغفر الذنوب الا انت و اتوکل علیک، توکل من یعلم انک علی کل شی قدیر؛ یعنی: ای آقایم با تو راز و نیاز می کنم، بنده ای ذلیل با مولای خود راز خود خود می گوید، و از تو می خواهد مثل کسی که می داند تو عطا می کنی و از آنچه نزد تو است کم نیاید، و از تو آمرزش می جویم، مانند کسی جز تو گناه را نیامرزد و به تو توکل دارم مانند کسی که می داند تو بر همه چیز توانایی)(1180)