فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

980- امیرالمؤمنین یعنی چه؟

جابربن یزید گوید: به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم فدایت گردم چرا علی (علیه السلام) را امیرالمؤمنین نامیدند؟ فرمود: از علم خود آنان را تغذیه می کرد و به آنها می آموخت مگر قول خداوند را نشنیده ای و نمیر اهلنا و می آوریم غذایی برای خاندانمان سوره مبارکه یوسف آیه 65.
و از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمودند: شمشیر علی (علیه السلام) را بدین جهت ذوالفقار نامیدند که در میانه قبضه آن خطی به درازا بود شبیه به مهره های تیره کمر، همان شمشیری که جبرئیل از آسمان آورد و دسته اش از نقره بود، آن شمشیری که ندا کننده ای از آسمان فریاد بر آورد لا سیف الا ذوالفقار و لافتی الا علی(1162)

981- عدم توفیق نماز شب

روزی مردی خدمت حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) رسید و سؤال کرد: یا علی! من از خواندن نماز شب محرومم؟ یا امیرالمؤمنین! انی حرمت الصلوة باللیل؛ حضرت فرمود: انت رحل قد قید تک ذنوبک، تو مردی هستی که گناهانت تو را گرفتار و مقید ساخته است (از این رو موفق به خواندن نماز شب نمی شوی).(1163)

982- علم و دانش

روزی شخصی از علی (علیه السلام) در مورد علم و دانش پرسش کرد حضرت فرمود:
علم چهار کله است الف) به قدر احتیاج خود به خداوند، او را عبادت کنی. ب)به قدر طاقت و صبر خود در سوختن آتش جهنم گناه کنی. ج) به اندازه عمرت در دنیا برای دنیا کار کنی. د) و به مقدار بقایت در آخرت توشه تهیه نمایی. (1164)