فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

978- اگر در راه خدا ثابت قدم باشی

اصبغ بن نباته می گوید: کنار خانه علی (علیه السلام) رکوع می کردم و به پیشگاه حضرت حق به دعا و مناجات برخاسته بودم در این وقت حضرت امیر علی (علیه السلام) از در خانه خود بیرون آمد و فرمود: اصبغ عرضه داشتم، بله، فرمود: در چه کاری بودی؟ گفتم: در رکوع و دعا. فرمود: علاقه داری دعایی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنید به تو بیاموزم؟ پاسخ دادم: آری. فرمود: بگو.
الحمد لله علی ماکان و الحمد لله علی کان حال؛ سپاس خدا را بر آنچه بوده و سپاس خدا را بر هر حال
سپس با دست راستش بر شانه چپم زد و فرمود: اگر در راه خدا ثابت قدم باشی و با تمام وجود رهبری پیشوای بر حق را قبول داشته باشی و در مسأله مال در راه خدا دست و دل باز باشی خداوند مهربان از تو به وجود خودت مهربان تر است.(1160)

979- بی اعتنایی به دنیا

علی (علیه السلام) بارها در فرازهای مختلف می فرمود: ای دنیا دیگری را فریب ده که من تو را سه طلاقه کرده ام. سؤال کردند: یا علی (علیه السلام) در تعجب هستیم همه مردان دلاور و رزم آوران میادین جنگ از شمشیر تو می ترسند ولی چطور است که تو این چنین از دنیا می ترسی؟
حضرت فرمود: شما خبر ندارید این دنیا درخت خارآور است که دست هوی و هوس و آز، آن را بر کنار جوی عمر تو کاشته، اگر از آن دوری نکنی خار آن در دامن عصمت پاکی تو می افتد و... آیا نشنیدید که در آغاز کار که هنوز خار آن نیرومند و قی نشده بود دامن عصمت حضرت آدم (علیه السلام) را درید؟
اکنون که خار آن قوت گرفته با علی پسر ابوطالب چه می کند!(1161)

980- امیرالمؤمنین یعنی چه؟

جابربن یزید گوید: به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم فدایت گردم چرا علی (علیه السلام) را امیرالمؤمنین نامیدند؟ فرمود: از علم خود آنان را تغذیه می کرد و به آنها می آموخت مگر قول خداوند را نشنیده ای و نمیر اهلنا و می آوریم غذایی برای خاندانمان سوره مبارکه یوسف آیه 65.
و از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمودند: شمشیر علی (علیه السلام) را بدین جهت ذوالفقار نامیدند که در میانه قبضه آن خطی به درازا بود شبیه به مهره های تیره کمر، همان شمشیری که جبرئیل از آسمان آورد و دسته اش از نقره بود، آن شمشیری که ندا کننده ای از آسمان فریاد بر آورد لا سیف الا ذوالفقار و لافتی الا علی(1162)