فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

968- موقوفات حضرت زهرا علیهاالسلام

ابوبصیر می گوید: امام باقر (علیه السلام) به من فرمود: آیا نمی خواهی وصیت فاطمه علیهاالسلام را برای تو بازگو کنم؟ عرض کردم: آری می خواهم امام باقر (علیه السلام) جامه دانی را بیرون آورد و در میان آن نامه ای را خارج کرد و آن نامه را که وصیت نامه حضرت زهرا علیهاالسلام را که در مورد وقف مزارع هفتگانه بود چنین خواند: بسم الله الرحمن الرحیم این وصیتی است که فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن وصیت نموده است وصیت کرد به حوائط سبعه (باغهای یا مزارع هفتگان) که عبارتنداز:
عواف، دلال، برقه، میثب (بروزن منبر) حسنی، صافیه، مال (مشربه) ام ابراهیم، تا وقف باشد و تولیت آن را به علی بن ابیطالب (علیه السلام) واگذار کردم و پس از او به بزرگترین فرزندانم باشد خداوند بر این وصیت گواه است و همچنین مقداد و زبیر گواهی می دهد و این وصیت را علی بن ابیطالب (علیه السلام) نوشت (1150)

969- دعای ختم قرآن

حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) وقتی قرآن را ختم می فرمود این دعا را می خواند:
اللهم اشرح بالقرآن صدری خدایا به قرآن، شرح صدر مرا عطا کن.
واستعمل بالقرآن بدنی و به قرآن بدنم را به کار بندگی خود وادار کن.
و ثوره بالقران بصری و به قرآن، دیده ام را روشنایی بخش.
و أطلق بالقرآن لسانی و به قرآن، زبانم را رها کن.

970- به خانواده ات سفارش کن

حضرت علی بن ابیطالب (علیه السلام) به کمیل فرمود: به خانواده است فرمان ده...
یا کمیل مراهلک ان ترو حوا فی المکارم و یدلجوا فی حاجة من هو نائم فو الذی وسع سمعه الاصوات...
ای کمیل! خانواده خود را فرمان ده که خویشتن را به محامد اخلاق و مکارم صفات آراسته سازند و در تاریکی شب ها برای رفع نیازمندی خفتگان بکوشند، سوگند به آن خدا، که شنواییش، اصوات را احاطه کرده است، هر کس در دل دیگران، سرور و شادمانی ایجاد کند، خداوند متعال از آن سرور، لطفی بیافریند که چون اندوه و غصه به آن کس هجوم آورد، آن لطف همچنان سیلی که در بستر سراشیب، فضول اشتران را با خود می برد اثر اندوه را از دل آن کس بزداید(1151)