فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

958- شقوق علوم

حضرت امیر علی (علیه السلام) فرمود: العلوم اربعه، علم ینفع و علم یشفع و علم یرفع و علم یضع. یعنی علوم بر چهار بخش است:
1- علمی است که برای داننده او نفع و سود دارد.
2- دانشی که دانای به او سبب شفاعت و محل توجه الهی گردد.
3- علمی که آموزش آن سبب شود که به مقام شامخ و منزلت رفیع و رتبه بلند برسد و آن عبارتست از دانا شدن بدین مقدس اسلام و اعتقادات و احکام آن.
4- علم یضع و آن شناسایی به علم نجوم است.(1137)

959- گزینش کلامی

حضرت علی (علیه السلام) فرمود: تورات و انجیل و زبور و قرآن را تلاوت کردم و از هر یک کلمه ای برگزیدم:
1- از تورات ( من صمت نجا) یعنی: هر کس سکوت اختیار کند نجات یابد.
2- از انجیل (من قنع شبع) یعنی: هر که قناعت کند سیر شود.
3- از زبور (من ترک الشهوات فقد سلم عن الافات) هر کس تمایلات را رها کند از آفتها سالم ماند.
4- از قرآن کریم (و من یتوکل علی الله فهو حسبه) هر که به خداوند توکل نماید خدای برای او کافی است.(1138)

960- مناعت طبع

اشعار زیر منسوب به امام العارفین حضرت علی (علیه السلام) می باشد که موضوع آن در مورد مناعت طبع است. می فرماید:
لنقل الصخر من قلل الجبال - احب الی من منن الرجال
یقول الناس لی فی الکسب عار - فقلت العار فی ذل السوال
یعنی: همانا حمل سنگهای سخت و سنگین از بالای قله های کوه، برای من محبوبتر و آسانتر از آن است که زیر بار منت کسی بروم.
مردم به من می گویند کسب و کارمایه سر شکستگی است ولی من می گویم ننگ و عار، دلت در درخواست (بر اثر کار نکردن) می باشد.(1139)
از نوری روی اوست که عالم منورست - حسنی چنین لطیف چه حاجت به زیور است(1140)