فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

957- خبر غیبی امام علی (علیه السلام) از مسجد جمکران قم

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در عصر خود قبل از آن که سخنی از قم در حجاز و کوفه به میان آید حدود 330 سال قبل از آغاز تأسیس مسجد جمکران از آن خبر داده است آنگونه که نقل شده حضرت روزی به حذیفة بن یمان، یکی از اصحاب نیک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
ای پسر یمانی! در اول ظهور؛ قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از شهری که آن را قم گویند؛ خروج می کند(1134) و مردم را به سوی حق دعوت می نماید همه مردم از شرق و غرب به آن روی می آورند و اسلام تازه می شود...
ای پسر یمانی، این سرزمین، مقدس است و از همه آلودگیها پاک می باشد... آنگاه حضرت در ادامه حدیث می فرماید:
روایت وی(1135) را بر فراز کوه سفید، نزدیک مسجد... که آن را جمکران نامند نصب کنند او از زیر مناره آن مسجد برون آید...
این پیش گویی غیبی نیز در جای خود بسیار عجیب است چرا که حضرت تأکید دارند که قم یکی از پایگاههای مرکزی حضرت مهدی (علیه السلام) هنگام قیام جهانی آن حضرت خواهد بود.(1136)

958- شقوق علوم

حضرت امیر علی (علیه السلام) فرمود: العلوم اربعه، علم ینفع و علم یشفع و علم یرفع و علم یضع. یعنی علوم بر چهار بخش است:
1- علمی است که برای داننده او نفع و سود دارد.
2- دانشی که دانای به او سبب شفاعت و محل توجه الهی گردد.
3- علمی که آموزش آن سبب شود که به مقام شامخ و منزلت رفیع و رتبه بلند برسد و آن عبارتست از دانا شدن بدین مقدس اسلام و اعتقادات و احکام آن.
4- علم یضع و آن شناسایی به علم نجوم است.(1137)

959- گزینش کلامی

حضرت علی (علیه السلام) فرمود: تورات و انجیل و زبور و قرآن را تلاوت کردم و از هر یک کلمه ای برگزیدم:
1- از تورات ( من صمت نجا) یعنی: هر کس سکوت اختیار کند نجات یابد.
2- از انجیل (من قنع شبع) یعنی: هر که قناعت کند سیر شود.
3- از زبور (من ترک الشهوات فقد سلم عن الافات) هر کس تمایلات را رها کند از آفتها سالم ماند.
4- از قرآن کریم (و من یتوکل علی الله فهو حسبه) هر که به خداوند توکل نماید خدای برای او کافی است.(1138)