فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

917- فقیه کیست

ابوحمزه ثمالی از حضرت باقر (علیه السلام) روایت نموده که امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: آیا آگاه نسازم شما را از کسی که حقیقتاً فقیه (آگاه به مسائل دین) است؟ عرض کردند: چرا ای امیرالمؤمنین (علیه السلام). فرمود: شخصی است که مردم را از رحمت خدا نومید نگرداند و آنان را از عذاب او ایمن نسازد و در نافرمانی از خدا برایشان تسهیل قال نشود و به آنان اجازه نافرمانی ندهد و قرآن را به دلیل علاقه به چیزهای دیگر ترک نگوید. آگاه باشید در دانشی که به دیگران انتقال پیدا نکند، خیری نیست، و بدانید در قرائتی که تدبر و چاره اندیشی در آن نباشد و در عبادتی که آگاهی و فهم و دانستن مسائل دین در آن نباشد خیری نیست.(1085)

918- معنی قدقامت الصلوة

در روایتی از امیرالمؤمنین (علیه السلام) در تفسیر جمله قدقامت الصلوة آمده است قد قامت الصلوة ای حان وقت الزیارة و المناجاة و قضاء الحوائج درک المنی و الوصول الی الله عزوجل. معنای بپا شد. نماز این است که نزدیک شد وقت زیارت خدا و مناجات با او و برآورده شدن حاجات و رسیدن به آرزوها و واصل شدن به خداوند عزوجل.(1086)

919- بعد از ایمان به خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم

عبدالله بن عباس گوید: سلمان فارسی را در عالم خواب دیدم به او گفتم: آیا تو غلام آزاد کرده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبودی؟ گفت: آری بودم دیدم تاج یاقوتی بر سر دارد و لباسهای عالی بهشتی بر تن پوشیده گفتم: ای سلمان این منظره حکایت از مقام عالی تو می کند که خداوند به تو عطا کرده گفت: آری گفتم: تو در بهشت بعد از ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه چیز را بهتر از همه چیز دیدی. در پاسخ گفت: در بهشت بعد از ایمان به خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم چیزی بهتر از دوستی علی (علیه السلام) نیست.(1087)