فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

915- اسباب تأخیر عذاب الهی

اصبغ نباته می گوید: روزی امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: اهل زمین چون به تبهکاری و نافرمانی پروردگار آلوده شوند خداوند بر آن شود که آنها را روی استحقاقشان عقوبت فرماید ولی چون نظر کند به سالخوردگان که در عین ضعف پیری به سوی نماز گام بر می دارند و کودکان که مشغول یادگیری قرآنند آنان را مورد عفو قرار داده عذابشان را به تأخیر اندازد.
لذا امیرالمؤمنین (علیه السلام) در وصیت لحظات آخر عمرش فرمود: خدا را در امر زکات رعایت کنید که موجب خاموشی غضب پروردگار است. الله الله فی الزکاة فانها تطفی غضب ربکم

916- توصیف امام علی (علیه السلام) توسط امام ششم (علیه السلام)

سعید بن کلثوم می گوید: خدمت حضرت صادق (علیه السلام) بودم سخن از وجود مقدس امیرالمؤمنین (علیه السلام) به میان آمد. امام ششم (علیه السلام) آنچنان که حق علی (علیه السلام) بود از آن جناب تمجید کرد و حضرتش را به بهترین صورتی که لیاقت داشت ستود. سپس فرمود:
به خدا قسم هرگز حرامی نخورد تا عمرش پایان گرفت و از دو برنامه ای که رضای خداوند در آن بود سخت ترینش را برای عمل انتخاب می کرد حادثه ای برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش نیامد مگر اینکه آن حضرت را به عنوان تکیه گاه برای رفع حادثه خواست جز او کسی همانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طاقت عبادت نداشت... ثواب حق را امید داشت و از عذابش خائف بود در راه رضای خداوند و دوری از عذاب فردا از کار کرد و دستمزد کار روزانه اش هزار بنده در راه خدا خرید و آزاد کرد غذای اهلش روغن و سره و خرمای بهم انباشته بود لباسی جز لباس کرباس نداشت(1084)

917- فقیه کیست

ابوحمزه ثمالی از حضرت باقر (علیه السلام) روایت نموده که امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: آیا آگاه نسازم شما را از کسی که حقیقتاً فقیه (آگاه به مسائل دین) است؟ عرض کردند: چرا ای امیرالمؤمنین (علیه السلام). فرمود: شخصی است که مردم را از رحمت خدا نومید نگرداند و آنان را از عذاب او ایمن نسازد و در نافرمانی از خدا برایشان تسهیل قال نشود و به آنان اجازه نافرمانی ندهد و قرآن را به دلیل علاقه به چیزهای دیگر ترک نگوید. آگاه باشید در دانشی که به دیگران انتقال پیدا نکند، خیری نیست، و بدانید در قرائتی که تدبر و چاره اندیشی در آن نباشد و در عبادتی که آگاهی و فهم و دانستن مسائل دین در آن نباشد خیری نیست.(1085)