فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

911- استکبار ورزی

حضرت علی (علیه السلام) در یکی از روزها خطبه ای بر مردم خواند و ضمن دعوت مردم به توحید الهی آنها را به اطاعت از کسانی که خداوند امر به اطاعت آنها کرده است توجه داد و آیه ای (48 سوره مؤمن) را یاد آور شد و گفت: آیا می دانید استکبار چیست؟ ترک اطاعت از کسانی که مأمور به اطاعت آنها هستید و خود برتر بینی نسبت به آنها...

912- شما را سفارش می کنم

روزی علی (علیه السلام) فرمود:
شما را به پنج خصلت سفارش می کنم که برای دست یابی به آنها سزاوار است بر شترهای راهوار سوار گشته و با تمام توان در پی آنها بر آیید.
1- جز به خدا امید نبندید.
2- از هیچ چیز جز گناههای خود، واهمه به دل راه ندهید.
3- هنگامی که با پرسش از مطلبی که نمی دانید روبرو شدید از گفتن نمی دانم حیا نکنید...از فراگیری آنچه نمی دانید، شرم به خود راه ندهید بر شما باد به صبر و مقاومت...(1080)

913- جنس آسمانها

عن حبة العرنی قال: سمعت علیا علیه السلام ذات یوم یحلف: و الذی خلق السماء من دخان و ماء.(1081)
حبه عرنی می گوید: شنیدم روزی علی (علیه السلام) بدینگونه قسم می خورد: به خدایی که آسمان را از گاز و آب آفرید! و در خطبه 90 نهج البلاغه حضرت می فرماید: به آسمانهایی که ماده اش دود و بخار بود فرمان داد تا قطعات آن، که با هم فاصله داشتند بهم پیوسته و گرد آمدند.