فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

جلسه شعراء

حضرت علی مرتضی (علیه السلام) روزی از شعراء پرسش فرمودند که کامل ترین آنان کیست ابی الاسود دوئلی در پاسخ گفت سراینده این اشعار و و لقد اغتدی یدافع رکنی (الی آخر)
آن حضرت پس از مطالبی فرمود: امرء القیس اشعارش ارزنده تر است و سپس دلائلی آوردند که همه شعراء تصدیق گفتار آن حضرت را نمودند.(1079)
و در جایی دیگر امام فرمود:
و ایاک فضلات الامور فانها - حرام علی النفس التقی ارتکابها
از زواید زندگی و امور بیهوده حذر کن که چنین اعمالی بر شخص پارسا روا نیست.

911- استکبار ورزی

حضرت علی (علیه السلام) در یکی از روزها خطبه ای بر مردم خواند و ضمن دعوت مردم به توحید الهی آنها را به اطاعت از کسانی که خداوند امر به اطاعت آنها کرده است توجه داد و آیه ای (48 سوره مؤمن) را یاد آور شد و گفت: آیا می دانید استکبار چیست؟ ترک اطاعت از کسانی که مأمور به اطاعت آنها هستید و خود برتر بینی نسبت به آنها...

912- شما را سفارش می کنم

روزی علی (علیه السلام) فرمود:
شما را به پنج خصلت سفارش می کنم که برای دست یابی به آنها سزاوار است بر شترهای راهوار سوار گشته و با تمام توان در پی آنها بر آیید.
1- جز به خدا امید نبندید.
2- از هیچ چیز جز گناههای خود، واهمه به دل راه ندهید.
3- هنگامی که با پرسش از مطلبی که نمی دانید روبرو شدید از گفتن نمی دانم حیا نکنید...از فراگیری آنچه نمی دانید، شرم به خود راه ندهید بر شما باد به صبر و مقاومت...(1080)