فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

878- 300 آیه در قرآن از علی (علیه السلام) است

به طوری که از اخبار و احادیث به دست آمده 300 آیه از آیات شریفه قرآن مجید بر حسب مأخذ و مدارک مستند درباره حضرت علی (علیه السلام) نازل شده است صرف نظر از علمای شیعه، بزرگان اهل سنت از قبیل شبلنجی، شیخ سلیمان حنفی، علامه گنجی، ترمذی، ابن عساکر و شیخ محمد بن علی الصبان؛ از ابن عباس نقل کرده اند که 300 آیه از قرآن کریم در شأن والی حضرت علی (علیه السلام) نازل شده است که ما نمونه ای از آن را می آوریم:
امام فخر رازی در تفسیر کبیر خود درباره آیه انا انت منذر و لک قوم هاد؛ تو هشدار دهنده ای و هر قومی را رهبری است(1050) از ابن عباس چنین نقل می کند: چون آیه مزبور نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارک خود را ابتدا به سینه شریف خود گذاشت و فرمود: منم نبی منذر، سپس بر دوش علی (علیه السلام) دست گذاشت و فرمود: انت الهادی.

879- در پیشگاه خدا

حضرت علی (علیه السلام) به پیشگاه خداوند عرض کرد:
بار خدایا! این نماز من است، که در پیشگاه تو به جای آوردم. نه به خاطر نیازی است که تو به آن داری، و نه به خاطر میل و رغبتی است که تو در آن داری، بلکه برای بزرگداشت و پذیرش فرمان تو است که تو مرا به انجام آن فرمان داده ای.
ای خدای من! اگر در نماز من عیبی است و یا نقصی در رکوع و سجود آن موجود است، پس مرا باز خواست مکن.(1051)

880- مردکار

علی (علیه السلام) در جوانی شتری داشت که با آن آب کشی می کرد، از بیرون شهر مشکها را پر از آب می نمود و با خود به شهر می آورد و در اختیار مردم قرار می داد. نقل است روزی حضرت بار شتری از هسته خرما به خارج از شهر می برد از او سؤال کردند یا علی (علیه السلام) چه بر بار شتر خود داری؟ فرمود: صد هزار درخت خرما، لذا از امام محمد باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: امیرالمؤمنین (علیه السلام) 500 درخت داشت که در کنار هر کدام از آنها دو رکعت نماز می خواند، حضرت در مدینه نخلستانهای قوم یهود را آبیاری می کرد و در اثر کشیدن آب از چاه دستهای مبارکش پینه زده بود. حضرت چاههای فراوان در راه مکه و کوفه و دیگر محلهای حفر کرد تا حجاج از آن استفاده نمایند. خدمات آن حضرت منحصر به حفر قنوات و ایجاد مزارع و کندن چاهها نبود بلکه در ساختن مساجد در کوفه، بصره و نیز مسجد فتح و مسجدی در مقابل قبر حضرت حمزه (علیه السلام) نیز تلاش می نمود و از جمله این آثار اینکه، بنیانگذار فرهنگ غنی وقف در اسلام آن حضرت بوده اند که تمامی قنوات و چاهها را وقف می نمودند.