فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

877- راه سعادت، پایه های دین

ابوعقیل می گوید: روزی خدمت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) بودیم حضرت فرمود: هر آینه این امت بر هفتاد و سه فرقه پراکنده خواهند شد، سوگند به آن کس که جانم به دست اوست، تمام فرقه ها گمراهند جز آن کس که از من پیروی کند و از شیعیان من باشد لذا در روایت است که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود: ای علی من تو، و دو فرزندت حسن و حسین، و نه نفر از اولاد حسین پایه ها دین و استوانه های اسلام هستیم، هر کس از ما پیروی کند نجات یابد و هر کس از فرمان ما سرپیچد راهش را به سوی آتش خواهد برد(1049)

878- 300 آیه در قرآن از علی (علیه السلام) است

به طوری که از اخبار و احادیث به دست آمده 300 آیه از آیات شریفه قرآن مجید بر حسب مأخذ و مدارک مستند درباره حضرت علی (علیه السلام) نازل شده است صرف نظر از علمای شیعه، بزرگان اهل سنت از قبیل شبلنجی، شیخ سلیمان حنفی، علامه گنجی، ترمذی، ابن عساکر و شیخ محمد بن علی الصبان؛ از ابن عباس نقل کرده اند که 300 آیه از قرآن کریم در شأن والی حضرت علی (علیه السلام) نازل شده است که ما نمونه ای از آن را می آوریم:
امام فخر رازی در تفسیر کبیر خود درباره آیه انا انت منذر و لک قوم هاد؛ تو هشدار دهنده ای و هر قومی را رهبری است(1050) از ابن عباس چنین نقل می کند: چون آیه مزبور نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارک خود را ابتدا به سینه شریف خود گذاشت و فرمود: منم نبی منذر، سپس بر دوش علی (علیه السلام) دست گذاشت و فرمود: انت الهادی.

879- در پیشگاه خدا

حضرت علی (علیه السلام) به پیشگاه خداوند عرض کرد:
بار خدایا! این نماز من است، که در پیشگاه تو به جای آوردم. نه به خاطر نیازی است که تو به آن داری، و نه به خاطر میل و رغبتی است که تو در آن داری، بلکه برای بزرگداشت و پذیرش فرمان تو است که تو مرا به انجام آن فرمان داده ای.
ای خدای من! اگر در نماز من عیبی است و یا نقصی در رکوع و سجود آن موجود است، پس مرا باز خواست مکن.(1051)