فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

875- کلام ناب

علی (علیه السلام) می فرمود: مقدمات شک را فراهم نکنید که به شک افتید و شک نکنید که به کفر می گرایید و به خودتان رخصت ندهید که سست می شوید... و از نشانه های دانایی آن است که مغرور نشوید. خیر خواه ترین شما از برای خودش کسی است که از همه بیشتر مطیع خدا باشد.
امور دور را بر خود نزدیک، و امور مشکل را بر خود آسان گیرید، و بدانید که بنده هر قدر راه یابی و چاره جوئیش ضعیف و سست باشد از آنچه که خدا برایش مقدر فرمود. کمتر نستاند و اگر زرنگی و راه یابی و چاره جوئیش قوی و افزون باشد بیش از آنچه خدا مقدرش فرموده بدست نیاورد.(1047)

876- خود را مشهور کن

مردی از یاران امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می گوید: روزی از آن حضرت شنیدم که می فرمود: ترک حشمت و بزرگی و خودنمایی نکن و خود را مشهور نساز و خود را پنهان کن تا یاد تو نکنند و شناخته نشوی، و راز خود را پنهان دار، و سکوت اختیار کن تا سالم بمانی. آنگاه با دست خود به سینه اش اشاره کرد و فرمود: نیکان را دوست دارد، و بعد با دست خود به عموم اشاره کرد و فرمود: و فاجران را دشمن می دارد.(1048)

877- راه سعادت، پایه های دین

ابوعقیل می گوید: روزی خدمت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) بودیم حضرت فرمود: هر آینه این امت بر هفتاد و سه فرقه پراکنده خواهند شد، سوگند به آن کس که جانم به دست اوست، تمام فرقه ها گمراهند جز آن کس که از من پیروی کند و از شیعیان من باشد لذا در روایت است که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود: ای علی من تو، و دو فرزندت حسن و حسین، و نه نفر از اولاد حسین پایه ها دین و استوانه های اسلام هستیم، هر کس از ما پیروی کند نجات یابد و هر کس از فرمان ما سرپیچد راهش را به سوی آتش خواهد برد(1049)