فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

872- علی (علیه السلام) در محراب عبادت

ضرار بن ضمره ضیایی می گوید: به خدا قسم در یکی از شبها علی (علیه السلام) را در محراب عبادتش دیدم که محاسنش را در دست گرفته بود و مانند مار گزیده به خود می پیچید و مانند افراد مصیبت زده گریه می کرد و می گفت: ای دنیا از من دور شو، آیا متعرض من می شوی و به من دل بسته ای؟ هیهات من صید دام تو نیستم، برو دیگران را فریب ده که من ترا سه طلاقه کردم که حق رجوع برای من نیست. گول ترا نمی خورم که عمرت کوتاه وفایده ات اندک است.

873- نور واحد

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر آسمان و زمین در کفه ای (ترازو) و ایمان در کفه ای دیگر آن باشد کفه ایمان علی (علیه السلام) از آسمان و زمین سنگین تر خواهد بود (1043)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من و علی از نوری واحد آفریده شدیم و 14 هزار سال پیش از خلقت آدم، سپس آدم آفریده شد آنگاه پروردگار نور ما را در صلب او قرار داد و این صلب به صلب می گشت تا اینکه در صلب عبدالمطلب از هم جدا شد نبوت در من مستقر شد و خلافت در علی (علیه السلام) (1044)

874- بر دو قبله نماز خواند

روزی مردی از ابن عباس درباره علی بن ابیطالب (علیه السلام) پرسش کرد، ابن عباس در پاسخ او گفت: علی بن ابیطالب (علیه السلام) بر دو قبله (منظور قبله اول مسلمین بیت المقدس و کعبه می باشد) نماز خواند و در هر دو بیعت (بیعت قبل از هجرت و بیعت رضوان) شرکت جست و هرگز بت نپرستید و قماری نباخت، او بر آئین پاک توحید به دنیا آمد به اندازه چشم بهم زدنی هم شرکت نیاورد.
آن مرد گفت: سوال من از اینها نبود، سوال من از این است که او شمشیر بر دوش نهاده و با حالت تبختر و تکبر به بصره وارد شد و چهل هزار نفر را در آنجا کشت (1045) آنگاه بسوی شام رفت، و در برخورد با سران و بزرگان عرب چنان آنان را درهم کوفت تا همه را کشت، سپس به سوی نهروان رفت و با اینکه آنان مسلمان بودند همه آنها را تا آخرین نفر به قتل رساند.
ابن عباس گفت: علی نزد تو داناتر است یا من؟ او گفت: اگر علی را از تو داناتر می دانستم از تو پرسش نمی کردم!
ابن عباس به خشم آمد تا حدی که خشمش شدت و گفت: مادرت به عزایت بنشیند، علی (علیه السلام) به من علم آموخته است، علم او از جانب رسول خداست و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خداوند از بالای عرش خود آموزش داده است، بنابراین علم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خدا و علم علی (علیه السلام) از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علم من از جانب علی (علیه السلام) است، و علم تمام یاران محمد صلی الله علیه و آله و سلم در برابر علی (علیه السلام) همچون قطره ای است در برابر هفت دریا.(1046)