فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

864- فضیلت هایی که اختصاص به علی (علیه السلام) دارد

مکحول روایت کرده است که امیرالمؤمنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمودند: بزرگان از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جملگی می دانند که در میانشان مردی نیست که فضیلتی داشته باشد، جز آنکه من در آن با او شریکم و بر او برتری دارم، و برای من هفتاد نیک نامی است که هیچ یک از آنان در آن شریک من نیستند.
عرض کردم: ای امیرمؤمنان (علیه السلام) مرا از آنها آگاه فرمایید.
فرمود: اولین فضیلت من است که به یک چشم به هم زدن به خدا شرک نورزیده و پرستش لات و عزی را نکرده ام.
دوم: آنکه من هرگز شراب نیاشامیدم.
سوم: آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا در کودکی از پدرم گرفت و من همسفره و هم کاسه و هم دم و هم زبان او بودم.
چهارم: آنکه من آخرین نفر از مردم هستم که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جدا شدم و من او را در آرامگاهش نهادم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من هزار باب از علم آموخت که از هر باب، هزار باب گشوده می شود و آن را به هیچ کس جز من نیاموخت برادرم جعفر در بهشت با فرشتگان پرواز می کند و به دو بال تزیین شده که از در و یاقوت و زبر جداست.
عمویم حمزه سرور شهیدان در بهشت است.
آنکه من هرگز از جنگ با دشمن نگریختم و هیچ کس به مبارزه من نیامد جز آنکه زمین را از خونش آبیاری کردم و آنکه، من با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همه صحنه ها و جنگها همراه بودم و پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دست من بود من عمروبن عبدود را که با هزار نفر برابری می کرد کشتم...
شصت و ششم: آنکه خدای متعال دوبار آفتاب را برای من برگرداند و جز من برای هیچ کس از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را برنگردانده است.
شصت و هفتم: آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمان داد، که در حیات و مرگ او، مرا به عنوان امیرالمؤمنین خوانده شوم و این عنوان را به هیچ کس جز من اطلاق نفرمود...(1035)

865- کلامی سودبخش و کوتاه

حضرت علی (علیه السلام) به فرزندش امام حسن (علیه السلام) فرمود:
چهار چیز و چهار چیز را از من به خاطر خود بسپار و نگه دار:
عرض کرد: آنها چیست؟
حضرت فرمود: بالاترین ثروت، عقل است. بزرگترین فقر حماقت، شدیدترین وحشت خود پسندی و بهترین حسب ها و نسب ها، خوش اخلاقی است.
امام حسن (علیه السلام) عرض کرد: پدر جان! چهارتای دیگر چیست؟
حضرت فرمود: از رفاقت با آدم احمق پرهیز کن که چون سود رساند، زیان وارد کند، از دوستی دروغگو هم بر حذر باش که دور را نزدیک و نزدیک را دور نماید، از رفاقت با بخیل نی دوری کن که در سخت ترین مواقع، حاجت تو را رها کند، و از دوستی با بی دین اجتناب کن که ترا در اثر نفاق بفروشد(1036).

866- رستگاری و درستکاری در چند سؤال

حافظ ابونعیم در کتاب حلیه می گوید: امیرالمؤمنین (علیه السلام) پرسشهایی درباره دوستی و رفاقت از فرزندش امام حسن (علیه السلام) کرد که حضرت بدینگونه جواب داد:
علی (علیه السلام) فرمود: استقامت و راستی چیست؟ امام حسن (علیه السلام) بدی را با خوبی از بین بردن.
شرف چیست؟ خوشرفتاری با قوم و قبیله، و تحمل خونبهایی که به گردن کسی افتاده
جوانمردی چیست؟ پاکدامنی و اصلاح مال
باریک بینی بیجا چیست؟ خرده گیری در چیزهای بی ارزش، و بخل از مالهای بی مقدار.
پستی و لئیمی چیست؟ خود را دریافتن همسر را فراموش کردن.
بخل چیست تصور این که آنچه دارد شرف است و آنچه انفاق کرده تلف
کرم چیست؟ بخشش در تنگدستی و در حال رفاه
برادری چیست؟ برابری در سختی و گشاده دستی.
حلم چیست؟ فرد بردن خشم و خویشتن داری.
فقر چیست؟ حرص و آزمندی در هر چیز.
نیرومندی چیست؟ دلاوری در جنگ و عزت مردم را به چنگ آوردن.
ذلت چیست؟ بی تابی در موقع بلا.
تکلف چیست؟ بیهوده گویی.
غفلت چیست؟ ترک مسجد و اطاعت مردم مفسد...(1037).