فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

862- عذاب بر آنها وارد می شود زمانی که...

علی بن ابی طالب (علیه السلام) از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که فرمود: هر گاه امت من به پانزده گناه آلوده شوند عذاب بر آنها نازل شود. پرسیدند: چه گناهانی فرمود:
به پدر و مادر جفا کنند و رفیق خوش رفتاری نمایند؛ در مساجد سر و صدا کنند؛ لباس ابریشم بپوشند، کنیزان خواننده تهیه کنند؛ ساز بزنند.(1033)...

863- وسایل زیادی رزق

روزی علی به یاران خود فرمود: آیا می خواهید اسباب زیادی رزق را بیان کنم؟ اصحاب عرض کردند: آری یا امیرالمؤمنین! آنگاه امام فرمود: جمع بین دو نماز (مغرب و عشاء، ظهر و عصر) روزی را زیاد می کند؛ همچنین تعیقیب خواندن بعد از نماز صبح و عصر، صله رحم، جارو کردن جلوی خانه، طلب آمرزش، امانت داری، حقگویی، جواب دادن اذان گو (هر چه را که مؤذن می گوید: بگویید و ممکن است مراد نماز اول وقت باشد)
حرص نزدن، شکر صاحب نعمت، سکوت در بیت الخلاء پرهیز از قسم دروغ، دست شستن قبل از غذا، خوردن ریزه های غذا که از سفره می ریزد (خورده نانها)...(1034)

864- فضیلت هایی که اختصاص به علی (علیه السلام) دارد

مکحول روایت کرده است که امیرالمؤمنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمودند: بزرگان از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جملگی می دانند که در میانشان مردی نیست که فضیلتی داشته باشد، جز آنکه من در آن با او شریکم و بر او برتری دارم، و برای من هفتاد نیک نامی است که هیچ یک از آنان در آن شریک من نیستند.
عرض کردم: ای امیرمؤمنان (علیه السلام) مرا از آنها آگاه فرمایید.
فرمود: اولین فضیلت من است که به یک چشم به هم زدن به خدا شرک نورزیده و پرستش لات و عزی را نکرده ام.
دوم: آنکه من هرگز شراب نیاشامیدم.
سوم: آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا در کودکی از پدرم گرفت و من همسفره و هم کاسه و هم دم و هم زبان او بودم.
چهارم: آنکه من آخرین نفر از مردم هستم که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جدا شدم و من او را در آرامگاهش نهادم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من هزار باب از علم آموخت که از هر باب، هزار باب گشوده می شود و آن را به هیچ کس جز من نیاموخت برادرم جعفر در بهشت با فرشتگان پرواز می کند و به دو بال تزیین شده که از در و یاقوت و زبر جداست.
عمویم حمزه سرور شهیدان در بهشت است.
آنکه من هرگز از جنگ با دشمن نگریختم و هیچ کس به مبارزه من نیامد جز آنکه زمین را از خونش آبیاری کردم و آنکه، من با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همه صحنه ها و جنگها همراه بودم و پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دست من بود من عمروبن عبدود را که با هزار نفر برابری می کرد کشتم...
شصت و ششم: آنکه خدای متعال دوبار آفتاب را برای من برگرداند و جز من برای هیچ کس از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را برنگردانده است.
شصت و هفتم: آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمان داد، که در حیات و مرگ او، مرا به عنوان امیرالمؤمنین خوانده شوم و این عنوان را به هیچ کس جز من اطلاق نفرمود...(1035)