فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

861- فضیلت های امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

جابربن عبدالله انصاری می گوید: روزی از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: در وجود علی (علیه السلام) فضایلی است که اگر یکی از آنها در سایر مردم باشد کفایتشان کند، آنگاه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره ی علی (علیه السلام) فرمود: هر که من فرمانروای اویم علی فرمانروای او است؛ علی نسبت به من مثل ها هارون است نسبت به موسی؛ علی از من است و من از علی؛ به جای خود من است؛ اطاعتش اطاعت من و نافرمانیش نافرمانی من است؛ جنگ با علی جنگ با خداست و صلح با او صلح با خدا؛ دوست علی دوست خداست و دشمن او دشمن خداست...هرکه از علی جدا شود از من جدا شده و هر که از من جدا شود از خدا جدا شده است؛ دوست علی ایمان است و دشمنی او کفر؛ حزب علی حزب خداست و حزب دشمنانش حزب شیطان...(1032)

862- عذاب بر آنها وارد می شود زمانی که...

علی بن ابی طالب (علیه السلام) از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که فرمود: هر گاه امت من به پانزده گناه آلوده شوند عذاب بر آنها نازل شود. پرسیدند: چه گناهانی فرمود:
به پدر و مادر جفا کنند و رفیق خوش رفتاری نمایند؛ در مساجد سر و صدا کنند؛ لباس ابریشم بپوشند، کنیزان خواننده تهیه کنند؛ ساز بزنند.(1033)...

863- وسایل زیادی رزق

روزی علی به یاران خود فرمود: آیا می خواهید اسباب زیادی رزق را بیان کنم؟ اصحاب عرض کردند: آری یا امیرالمؤمنین! آنگاه امام فرمود: جمع بین دو نماز (مغرب و عشاء، ظهر و عصر) روزی را زیاد می کند؛ همچنین تعیقیب خواندن بعد از نماز صبح و عصر، صله رحم، جارو کردن جلوی خانه، طلب آمرزش، امانت داری، حقگویی، جواب دادن اذان گو (هر چه را که مؤذن می گوید: بگویید و ممکن است مراد نماز اول وقت باشد)
حرص نزدن، شکر صاحب نعمت، سکوت در بیت الخلاء پرهیز از قسم دروغ، دست شستن قبل از غذا، خوردن ریزه های غذا که از سفره می ریزد (خورده نانها)...(1034)