فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

858- جملات پایانی تورات

علی (علیه السلام) فرمود: در خاتمه ی تورات پنج جمله است که من دوست دارم هر بامداد آن را مطالعه کنم:
عالم بی عمل با شیطان برابر است، سلطان بی عدالت با فرعون یکسان است، فقیر طمعکاری که در برابر توانگران خضوع کند با سگ همانند است، ثروتی که از آن سودی نبرند با آجر مساوی است، وزنی که بدون ضرورت و احتیاج از خانه بیرون رود باکنیز هم ردیف است.(1029)

859- نه کلمه کامل

شعبی می گوید: علی (علیه السلام) نه کلمه را بالبداهه فرمود، که این کلمات در بلاغت آنچنان است، که همه ی مردمان از رسیدن به یک کلمه آنها عاجز و ناتوانند:
این سخنان سه تا در مناجات خداوندی است، سه تای آن در حکمت، و سه تای دیگر در آداب است.
اما مناجات: عرض می نماید؛ خداوند! این سربلندی مرا بس که بنده ی درگاه تو باشم، و این افتخار مرا بس که چون تو خدایی دارم. خداوندا! تو آنچنانی، که من دوستت دارم، مرا هم چنان کن که تو دوستم داری.
اما در حکمت: ارزش هر کس به مقدار معرفت و دانش او است، هر که قدر خود را شناخت هلاک نشد و آدمی زیر زبان خود نهفته است.
اما در آداب: هر که را با احسان بنوازی امیر وی خواهی بود، به هر کس دست حاجت دراز کردی اسیرش خواهی شد، و از هر که بی نیازی گزیدی با وی برابر و هم تراز خواهی بود.(1030)

860- افتخارات علی (علیه السلام)

روزی علی (علیه السلام) فرمود: ده افتخار از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نصیب من شده است که هرکدام را از آنچه خورشید بر آن می تابد بیشتر دوست دارم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: ای علی! تو در دنیا و آخرت برادر منی، و در محشر از همه به من نزدیک تری، و تو وزیر وصی من هستی، و تو در مال و عیال، جانشین من هستی، و در دنیا و آخرت پرچم من به دست تو است دوست تو دوست من است و دشمنت دشمن من و دشمن خدا است.(1031)