فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

852- مرا موعظه کنید

در یک نیم روز گرم شخصی دامن علی بن ابیطالب (علیه السلام) را گرفت و عرض کرد یا علی (علیه السلام) مرا موعظه کنید. حضرت فرمود: تو با ما مجالس فراوانی را گذرانده ای و سخنرانی های زیادی از ما شنیدی الان در این ظهر گرم چه حاجت که موعظه ای از من بشنوی.
عرض کرد: دامن شما را رها نمی کنم، مگر اینکه سخنی بفرمایید.
حضرت این جمله را فرمودند: انت مع من احببت تو با محبوبت محشور می شوی آنگاه او دامن حضرت را رها کرد...(1022)

853- خود را سبک نکن

امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در نامه ای به پسرش امام حسن (علیه السلام) مرقوم فرمود: پسرم داستانهایی که خنده دار است و گفتنش عده ای
را می خنداند نقل نکن، و ایاک ان تذکر من الکلام قذراً او تکون مضحکاً...
پسرم؛ خود را سبک نکن، انسان مقامی بس عظیم دارد؛ (نه تنها کاری نکن که کسی بخندد، بلکه در یک جمعی که نشسته ای سنگین باش تا تو را وسیله خنده دیگران قرار ندهند)(1023)

854- قسیم الجنة و النار

شخصی خدمت امام صادق (علیه السلام) آمد و عرض کرد: چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اباالقاسم می گویند؟ حضرت فرمود: برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک فرزندی داشتند بنام قاسم و چون پدر قاسم بود از این جهت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اباالقاسم می گفتند، عرض کرد: این معنا را من می دانم کمی روشن تر بیان کنید که چرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را اباالقاسم می گویند؟ حضرت فرمود: چون علی بن ابیطالب (علیه السلام) قسیم الجنة و النار است، قاسم است، یعنی قسمت کننده بهشت و جهنم است. در قیامت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به اذن خدا جهنمی ها را به جهنم و بهشتی ها را به بهشت فرا می خواند. پس علی (علیه السلام) قاسم است، و چون خداوند متعال علی بن ابیطالب را در همان دوران کودکی به دامان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منقل کرد و از همان طفولیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معلم علی بن ابیطالب (علیه السلام) بود و شاگرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علوم فراوانی را آموخت و هر شاگردی فرزند استاد است و استاد حق پدری بر او دارد پس علی بن ابیطالب، که قاسم جنة و نار است و چون شاگرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است به منزله فرزند او است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به منزله پدر او است پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را اباالقاسم نامند این معنا و تفسیر برای اباالقاسم جزء اسرار این کنیه است.(1024)