فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

840- عامل استجابت دعا

حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) در حال نیایش خداوند متعال را سوگند به حضرت علی (علیه السلام) و افعال و اوصاف او می داد باین شکل که 55 بار اسم حضرت امیر (علیه السلام) را در فرازهای دعای خود جای می دهند.
الهی بصدق علی و صداقته، و رفق علی و رفاقته، و سلم علی و سلامته، و علم علی و امامته، و قوة علی و خلافته و حلم علی و صلابته و کرم علی و کرامته، و عز علی و شجاعته و صبر علی و طاعته و حکم علی و عدالته و زهد علی و عبادته و عصمة علی و طهارته و قرب علی و سیادته و هدی علی و هدایتة و حب علی و ولایته...
و ذات علی و صفاته، ان تجعلنی فی الدین و الدنیا و لاخرد عزیزا
مهیبا فی اعین الخلائق و ان تقضی حوائجی و حوائج جمیع المؤمنین و المؤمنات و اعصمنی و کل هلکة و نجنی من کل بلیة و آفة و عاهة و اهانة و کربة و ضیق و ذلة و علة و قلة (الی آخر)(1006).

841- نحوه تربیت فرزندان

روزی یکی از اصحاب علی (علیه السلام) که دارای پسری بود نزد آن حضرت آمد و از فرزندش نزد آن حضرت شکایت نمود تا با این کار، راهنمائی جهت تربیت پسرش از حضرت بگیرد.
حضرت به او فرمود: لا تضربه و اهجره و لا تطل؛ او را نزن و تنبیه بدنی نکن؛ (بلکه برای تأدیب او شایسته است) با او قهر کنی؛ اما مواظب باش این قهر به درازا نکشد (1007)

842- راه مبارزه با شیطان

روزی علی (علیه السلام) به کمیل بن زیاد چنین سفارش و وصیت کرد؛ فرمود: ای کمیل! شیطان باکید و مکر لطیفش بسوی تو می آید و تو را به طاعتی امر می کند که می داند با آن الفت و انس داری و آن را فرو نمی گذاری پس تو گمان می بری که او فرشته ای بخشنده است، در حالیکه بدون تردید او شیطان رانده شده است.
سپس وقتی به او انس گرفتی و اطمینان یافتی، تو را به اتخاذ تصمیماتی هلاک کننده که نجات در آن نیست وا می دارد.
ای کمیل! وقتی که شیطان در سینه ات وسوسه کرد بگو: اعوذ بالله القوی من الشیطان الغوی و اعوذ بمحد الرضی من شرما قدر و قضی و اعوذ بالله الناس من شر الجنة و الناس اجمعین و صلی الله علی محمد و آله و سلم و سلم
این پناه جستن به حق تو را از زحمت و اذیت ابلیس و شیاطین همراه او، اگر چه تماماً مثل او ابلیس باشند، کفایت کرد.(1008)