فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

839- منشاء گریه هر مؤمن

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: روزی علی بن ابیطالب (علیه السلام) به امام حسین (علیه السلام) نگاه کرد و فرمود: فقال: یا عبرة کل مؤمن ای مایه اشک هر مؤمن؛ حضرت سیدالشهداء به پدر عرض کرد: فقال: انا یا ابتاه؟ مرا می فرمائی ای پدر! حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: آری ای فرزندم فقال نعم، یا بنی لذا در روایاتی دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دختر گرامی خود حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام می فرماید: ای فاطمه! هر دیده ای روز قیامت گریان است جز دیده ای که بر مصیبت حسین (علیه السلام) گریه کند که آن دیده خندان و مسرور است و به نعمتهای بهشتی او را بشارت باد.(1005)

840- عامل استجابت دعا

حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) در حال نیایش خداوند متعال را سوگند به حضرت علی (علیه السلام) و افعال و اوصاف او می داد باین شکل که 55 بار اسم حضرت امیر (علیه السلام) را در فرازهای دعای خود جای می دهند.
الهی بصدق علی و صداقته، و رفق علی و رفاقته، و سلم علی و سلامته، و علم علی و امامته، و قوة علی و خلافته و حلم علی و صلابته و کرم علی و کرامته، و عز علی و شجاعته و صبر علی و طاعته و حکم علی و عدالته و زهد علی و عبادته و عصمة علی و طهارته و قرب علی و سیادته و هدی علی و هدایتة و حب علی و ولایته...
و ذات علی و صفاته، ان تجعلنی فی الدین و الدنیا و لاخرد عزیزا
مهیبا فی اعین الخلائق و ان تقضی حوائجی و حوائج جمیع المؤمنین و المؤمنات و اعصمنی و کل هلکة و نجنی من کل بلیة و آفة و عاهة و اهانة و کربة و ضیق و ذلة و علة و قلة (الی آخر)(1006).

841- نحوه تربیت فرزندان

روزی یکی از اصحاب علی (علیه السلام) که دارای پسری بود نزد آن حضرت آمد و از فرزندش نزد آن حضرت شکایت نمود تا با این کار، راهنمائی جهت تربیت پسرش از حضرت بگیرد.
حضرت به او فرمود: لا تضربه و اهجره و لا تطل؛ او را نزن و تنبیه بدنی نکن؛ (بلکه برای تأدیب او شایسته است) با او قهر کنی؛ اما مواظب باش این قهر به درازا نکشد (1007)