فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

833- معنی صلوات تجدید بیعت با ولایت

ابن بابویه از یزید بن حسن روایت کرده که گفت: حضرت موسی بن جعفر ع به من فرمود: کسی که صلوات بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرستد معنایش آن است که وفای به عهد و میثاقی که در عالم در پروردگار فرمود: الست بربکم و محمد نبیکم و علی امامکم بزبان آورده و قبولی آن را اعلام می نماید و تجدید عهد و میثاق بعمل می آورد(999).

834- مرده بودی زنده شدی

شبی حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) حضرت خضر (علیه السلام) را در خواب خود دید آن حضرت از خضر در خواست نصیحتی کرد حضرت خضر کف دست خود را به آن حضرت نشان داد حضرت علی (علیه السلام) دید به خط سبزی در کف دست خضر نوشته شده:
قد کنت میتاً عضرت حیاً - و عن قلیل عود میتاً
فابن لدار البقاء بیتاً - و ودع لدار الفناء بیتاً
یعنی؛ مرده بودی زنده شدی و طولی نخواهد کشید که باز مرده خواهی شد؛ برای خانه بقاء خود، خانه ای بناکن و برای خانه فنا و نیستی خانه ای واگذار. (1000)

835- قرین شیطان

شیخ صدوق روایت کرده از ابن عباس از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که آن حضرت فرمود: شک کننده در فضل علی بن ابیطالب (علیه السلام) در روز قیامت در حالی از قبر خود برانگیخته می شود که در گردن او حلقهای از آتش باشد و در آن حلقه سیصد شعبه وجود دارد که بر هر شعبه ای از آن شیطانی وجود دارد که در روی او آب دهن می افکند(1001)
لذا در روایات متعدد بر اعتقاد افضلیت علی (علیه السلام) تصریح شده است و در روایتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: علی خیر البشر و من ابا فقد کفر