فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

831- اسم امیرمؤمنان اختصاصی است

شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید آیا رواست که به امام قائم (عج) به عنوان سلام بر تو ای امیرمؤمنان سال کرد؟
امام صادق فرمود: نه روا نیست خداوند تنها علی (علیه السلام) را به این اسم نامید.
قبل از علی (علیه السلام) کسی بر این نام نامیده نشده و بعد از او هم جز کافر کسی آن نام را بر خود نبندد.(997)

832- کلاه شفا بخش

سلطان روم نامه ای خدمت حضرت علی (علیه السلام) نوشت و از آن حضرت راه درمانی برای سر دردهای عجیبی که به آن مبتلا بود را خواست چرا که تا آن موقع کوشش اطبا مختلف به جایی نرسیده بود.
حضرت امیر (علیه السلام) در جواب نامه او، کلاهی را به قاصد نامه داد و فرمود: بگو به سلطان روم هر وقت سردرد گرفت آن را بر سر خود بگذارد.
سلطان هر بار که سردرد عارضش می شد کلاه را بر سر خود می گذاشت و درد آرام می گرفت روزی به فکر افتاد ببیند علی (علیه السلام) چه کرده است که این کلاه چنین اثر می کند.
دستور داد آن کلاه را شکافتند دید در میان آن کلاه نوشته شده است: بسم الله الرحمن الرحیم (998)

833- معنی صلوات تجدید بیعت با ولایت

ابن بابویه از یزید بن حسن روایت کرده که گفت: حضرت موسی بن جعفر ع به من فرمود: کسی که صلوات بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرستد معنایش آن است که وفای به عهد و میثاقی که در عالم در پروردگار فرمود: الست بربکم و محمد نبیکم و علی امامکم بزبان آورده و قبولی آن را اعلام می نماید و تجدید عهد و میثاق بعمل می آورد(999).