فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

776- تبعید متخلفان توسط امام

تغییر اجباری محل سکونت از مواردی بود که امام بارها از آن استفاده کردند از جمله:
تبعید قبیله غثی و قبیله باهله است، این دو قبیله در کوفه زندگی می کردند و با امام و حکومت حضرت ناسازگاری نشان می دادند امام در مکالمه ای به آن فرمودند یا معشر باهله اشهد الله انکم تبغضونی؛ ای طائفه باهله! خدا گواه است که شما مرا دشمن خود می دارید
این دو طایفه از شرکت در جنگ صفین نیز خودداری کردند و در کوفه به فتنه انگیزی مشغول شدند از این رو امام سهمیه بیت المال آنان را پرداخت کرد، سپس به آنان سه روز مهلت داد تا از کوفه خارج شوند و در منطقه دیلم سکونت گزینند.(931)
امام یکی از کسانی را که از حکومت فاصله گرفتند و حاضر به همکاری و جهاد نشده بود به مدائن تبعید کرد. همچنین در ارتباط با شخصیت بحث انگیز عبدالله بن سبا نقل شده است که بعد از آن که از حبس رها شد امام از او تعهد گرفتند که در کوفه نماند او گفت: کجا بروم؟ امام مدائن را برای او تعیین کردند.(932)

777- برخورد با مرتدان

در دوره خلافت امام علی (علیه السلام) ارتدادهایی رخ داد حضرت در کیفر آنان به شیوه هایی برخورد کردند. گفته شده است که جمعی در کوفه مرتد شدند. امام آنان را کشت و سپس دستور داد آنها را بسوزاند.(933) و در نقل دیگری می خوانیم که مردی از مسلمانان نصرانی شد و امام از او خواست که توبه کند و او نپذیرفت حضرت موی او را گرفت. سپس به مردم گفتند که او را لگدمال کنند، و مردم نیز چنان کردند تا او هلاک شد، همچنین زن نصرانی که مسلمان شده بود مجدد در ازدواج با مرد نصرانی به کیش سابق خود بازگشته بود. امام فرمودند:
انا احبسها حتی تضع ولدها الذی فی بطنها فاذا ولدت قتلتها؛ زن را محبوس می کنم تا وضع حمل کند سپس او را خواهم کشت.(934)

778- نحوه برخورد با مجرمان

جریربن عبدالله بجلی اولین سفیر امام علی (علیه السلام) به سوی معاویه بود که پس از بازگشت از امام فاصله گرفت و در قرقیسا سکونت گزید، حضرت به محل سکونت او رفت و خانه او را خراب کرد و آن را آتش زد. سپس به خانه ثویربن عامر رفت، او از اشراف کوفه بود که به جریربن عبدالله بجلی ملحق شده بود، امام خانه او را نیز سوزاند و خراب نمود (935) تخریب خانه مجرمان در دوره حکومت امام علی (علیه السلام) به این موارد محدود نبود یکی از کارگزاران امام به نام معقلة بن هبیره تخلف مالی نمود و برای گریز از مجازات آن به معاویه پناه برد، امام دستور دادند که خانه او را خراب نمایند.(936) و همچنین حنظله بن ربیع معروف به حنظله کاتب وقتی از امام فاصله گرفت و در جنگ صفین به یاری امام نیامد، امام فرمان داد تا خانه او را خراب کنند.(937)