فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

765- در انتظار فرشتگان الهی هستم

عبدالله عنوی می گوید: در جنگ جمل علی (علیه السلام) را دیدم که جنگ را شروع نمی کند و گویا انتظار چیزی را می کشد فرماندهان خدمت امام آمدند و گفتند: یا امیرالمؤمنین! دشمن تعدادی از سربازان ما را با تیر زده و به شهادت رسانده چرا دستور حمله را صادر نمی کنید؟
امام فرمود: ای مردم! من در انتظار نزول فرشتگان آسمان می باشم، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا به این مطلب بشارت داده است لذا تا فرشتگان الهی نازل نشوند، دستور جنگ را نخواهم داد.
مدتی گذشت و ما در انتظار بودیم که ناگاه، نسیمی خوشبو از عطر عنبر وزید، با اینکه زره بر تن و کلاه خود بر سر داشتم خنکی آن را احساس می کردیم.
اینجا بود که امام برخاست و زره خود را پوشید و آماده جنگ شد من جنگی را آنچنان بر فتح و پیروزی نزدیک ندیده بودم.(919)

766- سرزنش کسانی که به جنگ نیامدند

امیرمؤمنان (علیه السلام) پس از پایان جنگ جمل وارد کوفه شد و در منزل جعده بن هبیرة (پسر ام هانی خواهر امام علی (علیه السلام)) استقرار یافت بزرگان کوفه یک به یک به دیدار امام می آمدند.
سلیمان بن صرد خزاعی در جنگ شرکت نداشت وقتی وارد محضر امام شد آن بزرگوار او را سرزنش کرد و فرمود:
ای سلیمان! دچار شک و شبهه شدی و از یاری ما سرباز زدی؟ چرا از یاری کردن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خودداری نمودی؟ سلیمان عذرهای فراوان آورد آنگاه با نگرانی به مسجد جامع خدمت امام مجتبی (علیه السلام) رفت تا به واسطه آن بزرگوار علی (علیه السلام) را از خود خشنود گرداند(920)

767- رابطه قاضی با مردم

ابوالاسود دوئلی مردی شاعر سیاستمدار و ادیب بود که علم نحو را با راهنمایی امام علی (علیه السلام) تدوین کرد و قرآن را اعراب گذاری و نقطه چنین نمود و در دوران حکومت عمر بن خطاب به بصره هجرت کرد و در عصر حکومت عمر بن عبدالعزیز در سن 85 سالگی در گذشت.
او با اینکه از ارادتمندان قطعی حضرت علی (علیه السلام) بود، تنها قاضی حکومت علی (علیه السلام) بود که در همان روزهای اول قضاوت خود توسط امام عزل شد، چون فرمان عزل خود را از طرف علی (علیه السلام) دریافت کرد، خدمت امام آمد و گفت: به خدا قسم نه خیانت کرده ام و نه به خیانت متهم شدم چرا مرا عزل کردی؟
امام در پاسخ فرمود: درست می گویی و تو مردی امین و با ایمانی هستی، اما بازرسان من اطلاع داده اند که چون طرفین دعوی به محکمه پیش تو می آیند تو بلندتر از ایشان سخن می گویی و درشتی در گفتار داری(921)