فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

755- توصیه علی (علیه السلام) به کمیل درباره نماز

حضرت علی (علیه السلام) به کمیل بن زیاد نخعی درباره خصوصیات و کیفیت اقامه نماز می فرماید:
یا کمیل! لیس الشان ان تصلی و تصوم و تتصدق،...
ای کمیل! شان و قدر و منزلت در عبادت و اطاعت خدا به این نیست که نماز بگزاری و روزه بدری و صدقه بدهی بلکه شان و منزلت این است که نماز را با قلب پاک بگزاری و سلیم النفس باشی و عملی خدا پسندانه و با خشوع که سراپای وجودت را فراگیرد، انجام دهی. (یعنی صرف نماز و روزه و تصدق اموال کافی نیست، بلکه عمل، نیت پاک می خواهد) بنگر در آن چیزی که در آن و بر آن به نماز ایستاده ای که اگر غصبی و حرام باشد نماز او قبول نیست و فایده ای ندارد(899).

756- امیدوار کننده ترین آیه قرآن

امام باقر (علیه السلام) می فرماید: که روزی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) خطاب به اصحاب خود فرمود: کدام یک از آیات کلام الله مجید نزد شما امیدوار کننده ترین آیات می باشد؟
بعضی گفتند: این آیه است ان الله لا یغفر ان یشرک و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء(900).
حضرت فرمود: نیکو آیه ای است اما امیدوار کننده ترین آیات برای غفران و آمرزش نمی باشد.
عده ای دیگر گفتند: این آیه است و من یعمل سوء او یظلم نفسه...(901). حضرت فرمود: نیکو آیه ای است اما آیه منظور نظر نمی باشد.
بعضی دیگر گفتند این آیه است قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطو من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا(902). حضرت فرمود: نیکو آیه ای است اما آیه مورد نظر نیست.
گفتند این آیه است: والذین اذا فعلو فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا ذنوبهم(903). حضرت فرمود: نیک آیه ای است اما آن آیه نیست، آیا آیه دیگری نمی دانید؟ که به نظر شما امیدوار کننده ترین آیات قرآن باشد؟ اصحاب عرض کردند: نه یا امیرالمؤمنین به خدا سوگند چیزی در نزد ما نیست که بخوانیم.
امام فرمود: سمعت حبیبی رسول الله یقول ارجی آیة فی کتاب الله.
و اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل...(904).
از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: امیدوار کننده ترین آیه در قرآن این آیه شریفه است: و به پا دارید نماز را در دو طرف از روز و نمازی که پاره ای از شب گذشته به جا آورده شود سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: یا علی! به خدایی که مرا بشیر و نذیر قرار داد و مبعوث به رسالت گردانید اگر یکی از شما به وضو قیام نماید گناهان و معاصی او از اعضای او فرو می ریزد تا وقتی با صورت و قلب خود متوجه قبله گردد، از قبله و نمازش بر نگردد مگر آنکه جمیع گناهان او بریزد و هیچ گناه بر صحیفه عمل او باقی نماند همچون روزی که از مادر متولد شده باشد، و هر گاه ما بین دو نماز گناهی از او صادر شده باشد با خواندن نماز آمرزیده شود. و از گناه پاک گردد تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمازهای پنج گانه را که موجب آمرزش هستند شمارش نمود.
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یا علی! بدان که منزلت نماز پنج گانه برای امت من مانند نهری است که بر در خانه یکی از شما باشد اگر شخصی در بدن او چرک باشد و هر روز پنج بار در آن نهر شستشو کند، آیا چرک در بدن او باقی خواهد ماند. سوگند به خدا نمازهای پنج گانه برای امتم چنین است که تمام گناهان او را پاک می کند و تیرگی قلب آنها را می برد(905).

757- تدابیر صنعتی امام علی (علیه السلام)

امام علی (علیه السلام) برای رفع نیازهای مسلمانان در سفرهایی دریایی به مهندسین ایرانی دستور داد تا از درآمد ملی کشور، اسکله ای در شهر جده که جزء شهرهای بندری عربستان است بسازند تا با این وسیله رفت و آمدهای دریایی به سهولت انجام گیرد و برای رونق سفرهای دریایی دستور ساختن کارخانه کشتی سازی را صادر فرمود به این صورت که از درآمد عمومی، مخارج ساخت آن را تأمین کرد و این کار در خط تولید قرار گرفت علی (علیه السلام) پس از اتمام کارخانه کشتی سازی خود شخصاً آن را افتتاح کرد(906).