فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

722- نماز جمعه

امام علی (علیه السلام) فرمود: حاضران در نماز جمعه سه دسته اند، دسته اول آنهائی هستند که با تواضع و آرامش، پیش از امام حاضر می شوند و نماز جمعه اینها کفاره گناهانشان است تا جمعه دیگر و به اضافه سه روز هم بیشتر، چون خداوند می فرماید هر که حسنه ای انجام دهد ده برابر آن را دارد. (856)
دوم مردمی که با جنجال و تملق و دلتنگی حاضر شوند، این مردم هم گناهانشان ریخته می شود.
سوم، مردمی که در حال خطبه امام می آیند که این خلاف سنت است و او از آن دسته است که چون از خداوند درخواستی کند خداوند اگر بخواهد به او عطا می کند و اگر نخواهد محرومش خواهد کرد(857)

723- مست جام ولایت علی (علیه السلام)

روزی علی (علیه السلام) یکی از شیعیانش را که مدتهای مدیدی او را ندیده بود دیدار کرد، با اینکه نشانه های پیری در صورت او معلوم شده بود و لیکن هنوز چابک و قوی راه می رفت.
حضرت به او فرمود: پیر شدی ای مرد. او عرض کرد: در اطاعت از تو عمر سپری شده و پیر شدم، ای امیرالمؤمنین (علیه السلام).
حضرت فرمود: چابک هم راه می روی، عرض کرد، بقصد دشمنانت (نابودی دشمنان) اینگونه می روم ای امیرالمؤمنین (علیه السلام) حضرت فرمود: هنوز در تو توان و نیروئی باقی مانده است؟
عرض کردم: تقدمی آستانت یا امیرالمؤمنین (علیه السلام).(858)

724- چهار دستور برای صحت بدن

روزی امیرمؤمنان (علیه السلام) به فرزندش امام حسن (علیه السلام) فرمود: اگر چهار دستور را رعایت کنی از طبیب و درمانهای طیب بی نیاز خواهی شد، و آن چهار دستور این است: (لا تجلس علی الطعام الا و انت جائع، و لا تقم عن الطعام الا و انت تشتهیه، وجود المضغ، و اذا انمت فاعرض نفسک علی الخلاء؛ یعنی: 1- جز هنگامی گرسنگی در کنار غذا برای خوردن آن ننشین 2- در حالی که میل و اشتها به غذا دارای از غذا داری از غذا دست بکش 3- در جویدن غذا مراقب باش تا خوب خرد گردد 9- قبل از خواب به دستشویی برو و قضاء حاجت کن)(859)
و در دستور دیگری فرمود: از سرما در آغازش (پائیز) بپرهیز و در آخرش (نزدیک بهار) به استقبالش بروید زیرا در بدنها همان می کند که با درختان می کند، در آغاز خشک و در آخر برگ می آورد.(860)