فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

659- رسول خدا گفته...

از فضاله بن ابی فضاله روایت است (ابوفضاله پدر فضاله از اهل بدر بود و در رکاب امیرالمؤمنین (علیه السلام) در جنگ صفین شهید شد) که روزی امیرالمؤمنین (علیه السلام) در کوفه مریض شد و من با پدرم به عیادت آن حضرت رفتیم پدرم به آن حضرت گفت: یا علی (علیه السلام) علت توقف شما در کوفه در بین اعراب جهینه چیست؟ به سوی مدینه بروید که اگر اجل شما فرا رسد اصحاب شما متصدی و مباشر تکفین و تغسیل تو گردند و بر تو نماز بخوانند حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با من عهد و میثاق بسته که از دنیا نروم مگر اینکه اینجا از خون خضاب گردد(یعنی محاسنش از خون سرش)(782)

660- زندگی خلیفه مسلمین

وقتی سفیر روم به کوفه آمده بود (برنامه پذیرایی کسانی که از خارج می آمدند به عهده حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) بود یعنی تا مدتی که برای کارشان می ماندند مهمان امام حسن مجتبی (علیه السلام) بودند) وقتی که امام حسن (علیه السلام) برای سفیر روم سفره پهن کرد سفیر روم با تأسف و ناراحتی و غصه گفت: من چیزی نمی خورم امام حسن (علیه السلام) فرمود: برای چه نمی خوری؟ گفت: آقا، فقیری را دیدم الان یاد او افتادم دلم برایش سوخت نمی توانم چیزی بخورم. مگر اینکه شما از این خوراک برای او نیز ببرید. اما حسن (علیه السلام) سوال کرد آن فقیر کجاست و کیست؟ گفت: من شب به مسجد رفتم بعد از نمازم (از اینجا می فهمیم که علی (علیه السلام) وضعش با بقیه مردم یکی بوده به حدی که برای دیگران قابل تشخیص نبوده که این علی (علیه السلام) است) دیدم عربی می خواست افطار کند سفره ای داشت باز کرد نان آرد جو را در دهان گذاشت، کوزه آب جلویش بود به من نیز تعارف کرد گفت تو هم بخور من دیدم نمی توانم این خوراک را بخورم دلم برایش سوخت حالا اگر بشود از این خوراک برای او نیز بفرستید. صدای گریه امام حسن (علیه السلام) بلند شد و فرمود: او پدرم علی (علیه السلام) است که خلیفه مسلمین است و این است خوراک و غذایش.(783)

661- مرا موقع مرگ می بینی!

حارث همدانی از اصحاب حضرت امیر (علیه السلام) است او در اواخر عمر خود پیر و خمیده و مریض شده بود با زحمت زیاد خود را خدمت علی (علیه السلام) رساند و اظهار غصه و حسرت کرد که از دیدار جمال حضرت بواسطه پیری و دوری راه محروم است، حضرت فرمود: ای حارث (من یمت یرنی) در وقت مرگ، هر کس می میرد مرا می بیند و مرا در صراط می بینی، من بهشت و دوزخ را تقسیم می کنم و بهشتیان را در بهشت دوزخیان را در جهنم جای می دهم و اگر دوستی از دوستانم در آتش باشد بیرونش می آورم.(784)