هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

نویسنده : محمد رضا رمزی اوحدی

621 - نقش مهر امامت

زنی بنام حبابه والبیه می گوید: در لشکرگاه حضرت علی (علیه السلام) رفتم و نزد آن حضرت رسیدیم و عرض کردم: یا علی (علیه السلام) چه دلیلی بر امامت شما وجود دارد.
حضرت (پاسخی در حد فهم او داد) به سنگ کوچکی اشاره کرد و فرمود: آن ریگ را به من بده، من نیز سنگ ریزه را برداشته و به آن حضرت دادم و او مهر خود را بر آن سنگ گذاشت و آنچه در مهر بود روی سنگ نقش بست! آنگاه فرمود: هر کس ادعای امامت کرد و توانست چنین کاری بکند راست می گوید و امام واقعی است و باید از او اطاعت کنی او می گوید: بعد از شهادت حضرت علی (علیه السلام) به محضر امام حسن (علیه السلام) رسیدم و دیدم مردم از او سؤالاتی می کنند تا آن حضرت مرا دید فرمود: ای حبابه، آنچه همراه داری به من بده! من آن سنگ ریزه را به او دادم و همان کار را که پدرش کرده بود انجام داد و مهر خود را بر آن سنگ زد و من اثر آن را در سنگ دیدم. پس از شهید شدن امام حسن (علیه السلام) در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سلم به محضر امام حسین (علیه السلام) رسیدم او قبل از آنکه من صحبتی بکنم فرمود: آیا دلیل بر امامت من نیز می خواهی؟ عرض کردم: آری. حضرت فرمود: آن ریگ و سنگ را بده به من؛ آنرا به آن حضرت دادم و نقش مهر خود را بر آن سنگ زد و من دیدم بعد از شهادت امام حسین (علیه السلام) در حالی که یکصد و سیزده سال از عمرم می گذشت و فرسوده و لرزان بودم نزد امام زین العابدین (علیه السلام) رفتم و از پیری و رنجوری و عدم قدرت بر عبادت و رکوع و سجود خود شکایت کردم. آن حضرت با دست خود اشاره کرد و من جوان شدم!... سپس فرمود: آنچه را همراه داری به من بده؛ من نیز سنگ خود را به او دادم آنگاه او مهر خود را بر آن زد و اثر آن در سنگ نقش بست و بعد از آن حضرت به محضر امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام)، و امام موسی بن جعفر (علیه السلام) و امام رضا (علیه السلام) رسیدم و اثر مهر همه را بر آن سنگ دیدم.
محمد بن هشام می گوید: بعد از آنگه حبابه به محضر امام رضا (علیه السلام) رسید صلی الله علیه و آله و سلم ماه زندگی کرد و از دنیا رفت.(742)

622- شجاعت عبیدالله بن عباس

بسر بن ارطاة یکی از دژخیمان خون آشام معاویه بود، که به دستور او، به شهرها و روستاها رفت و به قتل و غارت مردم پرداخت، تا مردم را از پیروی حکومت علی (علیه السلام) باز دارد و بسوی معاویه متوجه سازد (و سرانجام علی (علیه السلام) او را نفرین کرد و او در اواخر عمر، دیوانه شد و با حال بسیار بد، از دنیا رفت) بسر، با سپاه خود به یمن رفت، در آن هنگام یمن در قلمرو حکومت علی (علیه السلام) بود عبیدالله بن عباس، فرماندار علی (علیه السلام) در آنجا بود، عبیدالله خود را پنهان ساخت و از یمن بیرون آمد. بسر وارد منزل عبیدالله شد و دو کودک او را سربرید که سخنان جانسوز مادر او در اشعاری در تاریخ ثبت شده است. پس از جریان صلح امام حسن (علیه السلام) روزی تصادفاً عبیدالله و بسر بن ارطاة نزد معاویه بودند، عبیدالله بن عباس فرصت را غنیمت شمرد و به معاویه گفت: آیا تو این مرد لعین و پست (اشاره به بسر) را دستور دادی فرزندان مرا بکشد؟ معاویه گفت: نه. بسر خشمگین شده و شمشیرش را بزمین کوبید و گفت: ای معاویه! شمشیرت را بگیر، تو آن را به من دادی و دستور دادی مردم را بکشم، من آنچه را تو می خواستی انجام دادم. معاویه گفت: تو مرد ضعیفی هستی. شمشیرت را جلو کسی انداختی که دیروز فرزندانش را کشته ای.
عبیدالله گفت: ای معاویه تو خیال می کنی که من بسر را به جای یکی از فرزندان خواهم کشت، او پست تر و حقیرتر از این است، من اگر بخواهم خونبهای فرزندانم را بگیرم می بایست، یزید و عبیدالله فرزندان تو را به قتل رسانم.(743)

623- علی (علیه السلام) در کربلا

روزی علی (علیه السلام) با لشکریان خود از بیابان کربلا عبور می کرد لحظه ای ایستاد و نگاهی به راست و چپ انداخت و در حالیکه گریه می کرد، گفت: به خدا سوگند اینجا محل جنگ کردن و کشته شدن آنها می باشد. عده ای پرسیدند: ای امیرمؤمنان (علیه السلام) اینجا چه جایی است؟ حضرت فرمود: اینجا کربلا می باشد و افرادی در اینجا کشته می شوند که بدون حساب وارد بهشت خواهند شد این را بگفت و حرکت کرد و آن روز مردم معنای فرمایش آن حضرت را نفهمیدند.(744)