فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

567- چقدر فاصله اینها کم است

روزی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از میدان جنگ صفین به سوی کوفه می آمد نزدیکی کوفه کنار جاده قبرستان کوفه قرار داشت. آن حضرت در آنجا توقف کرد و ضمن سخنانی اشاره ای نیز به قبرستان نمود و فرمود هذه کفات الاموات؛ اینجا منازل و محل سکونت مردگان است سپس به خاکهای کوفه نگریست و اشاره کرد و فرمود: هذه کفات الحیاه؛ اینجا خانه ها و محل سکونت زندگان است.
شاید منظور حضرت این بوده که فاصله بین زندگی و مردم و محل سکونت مرده ها با زنده ها چندان فاصله ای ندارد بلکه شاید مردم عبرت گیرند.(672)

568- تروریست نادم

اصبغ بن نباته می گوید: صبح زودی به همراه علی (علیه السلام) نماز خواندم، سپس ناگهان دیدم مردی وارد شد که معلوم بود مسافر است، به حضور علی (علیه السلام) رسید. علی (علیه السلام) به او فرمود: از کجا می آیی؟ عرض کرد: از شام. علی (علیه السلام) فرمود: برای کاری به اینجا آمده ای آن را خودت می گویی یا من بگویم. او عرض کرد: ای امیرمؤمنان (علیه السلام) خودت بفرما. علی (علیه السلام) فرمود: در شام معاویه اعلام کرد هر کسی برود و علی را بکشد ده هزار دینار به او جایزه می دهم. شخصی حاضر شد تا این کار را به انجام رساند لیکن وقتی به خانه اش رفت پشیمان شد و با خود گفت من پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پدر فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نخواهم کشت. روز دیگر معاویه ده هزار دینار بر رقم قبلی افزود و اعلام کرد هر کس علی (علیه السلام) را بکشد 20 هزار دینار جایزه دارد مرد دیگری این کار را قبول کرد ولی او نیز در عاقبت کار خود فکر کرد و پشیمان شد. روز بعد معاویه سی هزار دینار جایزه قرار داد و تو بخاطر این جایزه این کار را قبول کردی و اینک خود را به قصد کشتن من به اینجا آمده ای و تو از فامیل حمیر هستی. شخص تروریست به این مطلب اقرار کرد. علی (علیه السلام) به او فرمود: اکنون چه تصمیم داری؟ او گفت: پشیمان شدم و اکنون می خواهم به شام برگردم. حضرت به غلامش قنبر فرمود: وسایل سفر او را تکمیل کند و آب و غذا به او بدهد و او را روانه شام کند آن مرد با کمال شرمندگی به سوی شام برگشت.(673)

569- محمد حنفیه یا حیدر ثانی

جنگ صفین بود درگیری شدید بین سپاه علی (علیه السلام) با سپاه معاویه جریان داشت یکی از قهرمانان سپاه معاویه به نام کریب(674) به میدان تاخت و چند نفر از سپاه علی (علیه السلام) را به شهادت رسانید. حضرت علی (علیه السلام) وقتی که آن منظره را دید طاقت نیاورد و مانند برق به سوی میدان رفت و با یک ضربه کریب را از اسب بر زمین انداخت و او را به هلاکت رساند، آنگاه امام علی (علیه السلام) به پایگاه خود بازگشت و چون می دانست شجاعان دیگری از سپاه دشمن برای انتقام خون کریب به میدان می آیند به پسرش محمد حنفیه فرمود: برو در میدان مراقب دشمن باش و بجای من بایست، محمد حنفیه که در شجاعت حیدر ثانی بود به میدان تاخت هفت نفر از شجاعان دشمن یکی پس از دیگری برای خون خواهی خون کریب به میدان تاختند، همه آنها را به خاک هلاکت افکند.(675)