فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

484- نماز چیست؟

روزی حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در مسجد کوفه جوانی را مشغول نماز خواندن دید. جوان با حضور قلب و توجه تام نسبت به آداب نماز، نماز می خواند. حضرت به او فرمود: ای جوان تأویل و معنی نماز چیست؟
جوان عرض کرد: ایا نماز را جز عبودیت، تأویلی است؟!
که بدون آن، ناقص و ناپسند است. آنگه امام (علیه السلام) فرمود: تأویل حقیقت نماز، عبادت است از: قربت، خلوص، حضور قلب و توجه، معرفت خدا و محبت اهل بیت علیهم السلام که بدون آن هیچ عملی صحیح نخواهد بود، اگر چه در همه دهر صائم و روزه دار باشد و در بنی صفا و مروه به عبادت قیام کند.(569)

485- مثل تو مثل کلاغ است

در روایات بر رعایت آداب نماز و انجام درست و صحیح آن سفارشات متعددی شده است، از جمله اینکه روزی حضرت علی بن ابیطالب (علیه السلام) شخصی را در حال نماز خواندن دیدن، که با سرعت و تند نماز خود را می خواند. پس از نماز حضرت به او فرمود: چه مدت است که چنین نماز می خوانی؟
آن مرد عرض کرد: از فلان وقت.
حضرت فرمود: مثل تو نزد خداوند مثل کلاغ است که دانه را نوک می زند، بدان اگر تو در این حال بمیری، بر غیر دین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مرده ای. فقال: مثلک عند الله کمثل الغراب اذا ما نقره لومت؛ مت علی غیر ملة ابی القاسم صلی الله علیه و آله و سلم(570)

486- ترک نماز جماعت و محرومیت ها

به امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) خبر رسید: که گروهی برای نماز در مسجد حاضر نمی شود. حضرت خطبه ای خواند و در آن خطبه چنین فرمود: به درستی که گروهی برای نماز در مساجد ما حاضر نمی شوند، پس با ما نه غذا بخورند، نه آب بیاشامند، نه مشورت کنند، نه از ما (زن) بگیرند و از غنایم ما چیزی اخذ نکنند، تا اینکه در نماز جماعت با ما حاضر شوند.(571)
لذا در روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسانی که صدای اذان مسجد را بشنوند و در مسجد جهت نماز حاضر نشوند، آنها را به عنوان یهودی امت خود نامیده اند و دستور داده اند بر ای افراد سلام نکنند.