فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

469- عبادت علی (علیه السلام)

از کنیز حضرت علی (علیه السلام) پرسیدند که نماز علی (علیه السلام) در ماه رمضان چگونه بود؟ او گفت: نماز در رمضان و شوال نزد علی (علیه السلام) یکسان بود او تمام شب ها را به عبادت خداوند احیای می داشت، حضرت علی بن الحسین (علیه السلام) را با آن کثرت عبادت و نماز که او را ذوالثفنات (549) می گفتند، می فرمود: من یقدر علی عبادة علی بن ابیطالب (علیه السلام)؛ یعنی چه کسی توانایی دارد بر عبادت علی بن ابیطالب (علیه السلام) و چه کسی قدرت دارد که مثل علی (علیه السلام) خدا را عبادت کند.(550)

470- توصیف عبادت علی (علیه السلام)

ضرار وقتی در مجلس معاویه حاضر شد برای معاویه از عبادت علی (علیه السلام) گفت: اگر او را می دید وقتی که در محراب عبادتش ایستاده بود در حالی که شب، پرده سیاه خود را فرو افکنده بود و ستارگان پایین آمده بودند (یعنی دیروقت و در تاریکترین موقع شب) و او محاسن خود را به دست گرفته و همچون مار گزیده به خود می پیچید و مانند مصیبت زده، اندوهمند می گریست، و می گفت: ای دنیا آیا در پی من افتاده و آرزومند من شده ای! هیهات، مرا به تو نیازی نیست، ترا سه طلاقه کرده ام که هرگز به تو رجوع نخواهم کرد.
سپس می فرمود: آه، آه، از دوری سفر آخرت و کمی توشه و سخنی راه.
ضرار می گوید: معاویه از حرفهای من گریه کرد و گفت: ای ضرار کافی است به خدا سوگند علی (علیه السلام) چنین بود، خدا ابوالحسن (علیه السلام) را رحمت کند.(551)

471- مفسر آیات حق تعالی

مردی خدمت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) رسید و به آن حضرت عرض کرد: یا علی (علیه السلام) مرا از معنی آیه آیا آن کس که بر بینه و دلیل روشن از جانب خدای خود است و گواهی در کنار دارد...(552) مطلع فرما.
حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن کسی است که به عنوان دلیلی روشن از جانب خداست و من گواه او و از او هستم. سوگند به آن کس که جانم در دست اوست احدی از قریش نیست که تیغ سر تراش بر سرش کشیده شده باشد جز اینکه خداوند درباره او مطالبی در کتاب خود فرو فرستاده است، و سوگند به آن کس که جانم بدست اوست اگر آنان بدانند آنچه را که خداوند درباره ما خاندان بر زبان پیامبر امی خود جاری ساخته، (این داشتن آنان) نزد من محبوبتر است از اینکه به اندازه ظرفیت این صحن (صحن مسجد کوفه) برایم طلا باشد. به خدا سوگند مثل ما در میان این امت مانند کشتی نوح و باب حطه (در توبه) در میان بنی اسرائیل، چیز دیگر نیست.(553)