فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

389- شعر وداع

حضرت امیر در حین دفن همسر خود فاطمه الزهرا علیهاالسلام فرمود:
لکل اجتماع من خلیلیل فرقة - و کل الذی دون الفراق قلیل
و ان افتقادی واحدا بعد واحد - دلیل علی ان لا یدوم خلیل
یعنی: برای هر جمع دوستانه ای بالاخره جدایی است و آنچه جدای ناپذیر باشد بس کم و اندک است.
و فقدان یکی (یعنی فاطمه علیهاالسلام) بعد از دیگری (یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم) برای من دلیل آنست که هیچ رفاقت و انسی را دوام نیست.(456)

390- گردآورنده قرآن کریم

پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نخستین کسی که به گردآوری و ضبط آیات قرآن پرداخت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) بود، لذا حضرت علی (علیه السلام) سوگند یاد کرد ردا بر دوشش نیفکند مگر آنکه قرآن را جمع آوری نماید و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من وصیت کرد که پس از دفن او از خانه خارج نشوم مگر زمانی که قرآن را گرد آورده باشم...
و حضرت امیر (علیه السلام) نیز چنین کرد و چون از گردآوری قرآن فارعلی (علیه السلام) شد گفت: هذا کتاب الله و و قد جمعته من اللوحین البته قرآن کریم قبلاً بطور پراکنده موجود بود. لذا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی (علیه السلام) فرمود: قرآن در قطعه های حریر و کاغذ و پوست پراکنده است و تو آن را جمع آوری کن لذا علی بن ابیطالب (علیه السلام) بدین منظور تلاش کرد و قرآن را در پارچه زرد رنگی گردآوری نمود و بر آن مهر زد.(457)

391- شروع خانه نشینی

سایبانی در مدینه بود که مشرف بر بازار مدینه بود، به رسم و آداب ملی اعراب در بروز مسائل و مشکلات مهم مردم زیر آن سایبان جمع می شدند که به آن سایبان، سقیفه بنی ساعده می گفتند و امور خود را به مشورت می گذاشتند.(458)
علی ابن ابیطالب (علیه السلام) و زبیر بن عوام و طلحه بن عبیدالله در خانه فاطمه علیهاالسلام بودند موقعی که علی (علیه السلام) مشغول غسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و ابوبکر در مسجد راجع به مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن می گفت به عمر خبر دادند که انصار در سقیفه بنی ساعده مشغول تعیین خلیفه هستند عمر ابوبکر را خبر کرد. آنگاه هر دو با هم به طرف سقیفه رفتند در راه ابوعبیدة بن جراح را که از هم پیمانان آنها بود را دیدند انصار، اوس و خزرج همه در آنجا جمع بودند. رئیس خزرج سعد بن عباده با حال بیماری نشسته بود و همه مشغول گفتگو بودند و هر کسی از خود و قوم خود در برتری چیزی گفت و تأکید کرد خلافت حق مهاجرین است چرا که خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند
بالاخره یکی از آنها پیشنهاد کرد یک نفر خلیفه از انصار و دیگری از مهاجرین باشد که هیچ یک نپذیرفتند، دامنه این گفتگو به مسجد کشید و برخی از صحابه مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و غیره به مخالفت برخواستند و نصب خلافت علی (علیه السلام) را در 81 روز قبل از آن در واقعه غدیر خم که همه شاهد آن بودند را مطرح و یادآوری کردند. لیکن بیعت در روز دوشنبه 12 ربیع انجام شد و روز سه شنبه ابوبکر در مسجد نشست تا مردم برای بیعت دسته دسته بیایند. عمر نیز با صحبت های مهیجی فضائل ابوبکر را بر شمرد. علی (علیه السلام) که در آن وقت سی و سه سال داشت از جمله کسانی بود که برای احقاق حق خود تلاش کرد لیکن پس از تجهیز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی (علیه السلام) را به مسجد بردند. علی (علیه السلام) در مسجد با ابوبکر و ابوعبیده احتجاج کرد و حاضر به بیعت نگردید و فاطمه زهرا علیهاالسلام نیز در مسجد آمد و از ولایت حضرت دفاع کرد. سلمان، اباذر و بسیاری از اصحاب برای خلافت آن حضرت تلاش کردند ولی در پایان حضرت برای حفظ دین خدا سکوت را در قبال خلافت ابوبکر اتخاذ کرد.(459)