فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

348- فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابر آسمان

ابن عباس: گفت: ما با جمعی در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با گوشه چشم خود به آسمان اشاره کرد و ما نگاه کردیم دیدیم ابری آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را دو بار به سوی خود فرا خواند آن ابر آمد پایین، سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایستاد و دست میان ابر کرد و از میان آن جام سپیدی پر از خرمای تازه بیرون آورد و آن ظرف در کف دست حضرت تسبیح می گفت، سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ظرف را به علی ابن ابیطالب (علیه السلام) داد، علی (علیه السلام) از آن خرما خورد، جام در کف دست علی (علیه السلام) نیز تسبیح می گفت، مردی گفت: یا رسول الله از جام تناول کردی و آن را به علی (علیه السلام) دادی در اینجا آن ظرف به اذن خدا به سخن آمد و گفت: لا اله الا الله خالق الظلمات و النور، ای مردم بدانید من هدیه ای هستم به سوی پیغمبر از من کسی چیزی نخورد الا پیغمبر یا وصی آن(413)

349- جایگاه معنوی علی (علیه السلام)

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خدا برای برادرم علی بن ابیطالب (علیه السلام) فضائل بی شماری مقرر کرده هر که یک فضیلت او را ذکر کند خدا گناهان گذشته و آینده اش را بیامرز گر چه با گناه جن و انس به محشر آید و هر که یک فضیلت از او بنویسد تا آن نوشته بماند فرشتگان برایش آمرزش جوید و هر که به فضیلتی از او گوش دهد، خدا گناهانی که به گوش کرده بیامرزد و هر که به فضیلتش نگاه کند، خدا گناهانی که با چشم کرده بیامرزد، سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
نگاه به علی بن ابیطالب (علیه السلام) عبادتست و یادآوریش عبادتست و ایمان بنده پذیرفته نیست جز به ولایت او و برائت از دشمنان او.(414)

350- محل دعای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هر سپیده دم بر در خانه علی (علیه السلام) و فاطمه علیهاالسلام می ایستاد و به خداوند عرض می کرد: (الحمد الله المحسن المجمل المنعم المنفصل الذی بنعمه تتم الصالحات سمیع سامع به حمد الله و نعمته و حسن بلاوه عند نانعوذ بالله من النار نعوذ بالله من صباح النار نعوذ بالله من مساء النار الصلوة...)
حمد مخصوص آن خدای محسن و نیکوئی است که فضیلت بخش به نعمت خود اعمال صالحه را تمام کرده، سمیع است و سامع، حمد خدا و نعمت او و حسن آزمایش او بر ما پناه می برم به خدا از دوزخ، پناه می برم به خدا از شام دوزخ، رحمت بر شما باد ای اهل بیت، همانا خدا خواسته پلیدی را از شما ببرد ای اهل بیت و به خوبی شما را پاکیزه کند)(415)