فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

347- صحبت علی (علیه السلام) با خورشید

ابن عباس می گوید: بعد از فتح مکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هجرت مسلمانان را لغو کرد و فرمود: بعد از فتح مکه هجرتی نیست، سپس با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هوازن رسیدیم در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به علی (علیه السلام) کرد و فرمود: ای علی! برخیز و کرامت خدای عز و جل را نسبت به خود ملاحظه کن، علی جان! وقتی آفتاب بر آمد با آن سخن بگو، ابن عباس می گوید: به خدا سوگند به احدی جز به علی (علیه السلام) رشک نبردم به واسطه فضلش الا در آن روز؛ ابن عباس می گوید: با خودم گفتم برویم ببینیم علی (علیه السلام) با آفتاب چطور سخن می گوید، چون آفتاب بر آمد علی (علیه السلام) برخاست و گفت: درود بر تو ای بنده خوب و فرمانبر و اطاعت کننده خداوند، آفتاب در پاسخ امام علی (علیه السلام) عرض کرد: درود بر تو ای برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و وصی او و حجت خدا بر خلقش
ابن عباس می گوید: در این لحظه علی (علیه السلام) به سجده افتاد و شکر خداوند می کرد، آنگاه به خداوند سوگند دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و سر علی (علیه السلام) را بر گرفت و او را بلند کرد و دست خود را بر صورت علی کشید و گفت: حبیبم برخیز! تو اهل آسمان را از گریه خود گریاندی و خدا به وجود تو به حاملان عرش مباهات کرد.(412)

348- فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابر آسمان

ابن عباس: گفت: ما با جمعی در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با گوشه چشم خود به آسمان اشاره کرد و ما نگاه کردیم دیدیم ابری آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را دو بار به سوی خود فرا خواند آن ابر آمد پایین، سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایستاد و دست میان ابر کرد و از میان آن جام سپیدی پر از خرمای تازه بیرون آورد و آن ظرف در کف دست حضرت تسبیح می گفت، سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ظرف را به علی ابن ابیطالب (علیه السلام) داد، علی (علیه السلام) از آن خرما خورد، جام در کف دست علی (علیه السلام) نیز تسبیح می گفت، مردی گفت: یا رسول الله از جام تناول کردی و آن را به علی (علیه السلام) دادی در اینجا آن ظرف به اذن خدا به سخن آمد و گفت: لا اله الا الله خالق الظلمات و النور، ای مردم بدانید من هدیه ای هستم به سوی پیغمبر از من کسی چیزی نخورد الا پیغمبر یا وصی آن(413)

349- جایگاه معنوی علی (علیه السلام)

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خدا برای برادرم علی بن ابیطالب (علیه السلام) فضائل بی شماری مقرر کرده هر که یک فضیلت او را ذکر کند خدا گناهان گذشته و آینده اش را بیامرز گر چه با گناه جن و انس به محشر آید و هر که یک فضیلت از او بنویسد تا آن نوشته بماند فرشتگان برایش آمرزش جوید و هر که به فضیلتی از او گوش دهد، خدا گناهانی که به گوش کرده بیامرزد و هر که به فضیلتش نگاه کند، خدا گناهانی که با چشم کرده بیامرزد، سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
نگاه به علی بن ابیطالب (علیه السلام) عبادتست و یادآوریش عبادتست و ایمان بنده پذیرفته نیست جز به ولایت او و برائت از دشمنان او.(414)