فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

333- امتیاز شیعیان

سلمان فارسی می گوید: روزی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم که علی بن ابیطالب (علیه السلام) آمد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی (علیه السلام) فرمود: یا علی به تو مژده ندهم؟ علی (علیه السلام) عرض کرد: چرا یا رسول الله، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل از طرف خداوند به من خیبر می دهد که به دوستان و شیعیان تو هفت خصلت داده اند.
1- راحتی در هنگام مرگ 2- آرامش در هنگام ترس 3- روشنی در تاریکی 4-آسودگی به هنگام هراس 5- عدالت به وقت میزان 6- عبور از صراط 7- ورود به بهشت قبل از سایر مردم و امتهای گذشته...(394)

334- راه اداء دین

علی بن ابیطالب (علیه السلام) می فرماید: روزی از شدت بدهی ام نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتم و از این جهت با آن حضرت درد و دل کردم حضرت فرمود: ای علی بگو: (اللهم اغتنی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک) ای علی! اگر به اندازه کوه صبیر قرض داشته باشی خداوند آن را ادا کند (صبیر نام بزرگ ترین کوه در یمن است)(395).

335- گل رحمت خداوند

ابن عباس می گوید: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست علی بن ابیطالب (علیه السلام) را گرفت و از منزل خارج شد و می فرمود: ای گروه انصار و ای گروه بنی هاشم و ای فرزندان عبدالمطلب، من محمدم و فرستاده خدا، همانا من از گل رحمت به همراه چهار کس دیگر از خاندانم آفریده شدیم؛ خودم، علی و حمزه و جعفر، یکی از آنها گفت: یا رسول الله! اینها روز قیامت با تو سوار می باشند؟ حضرت فرمود: مادرت به عزایت بنشیند، در آن روز کسی سوار نباشد، جز چهار تن من و علی (علیه السلام) و فاطمه علیهاالسلام و صالح پیغمبر، من بر براق سوارم و فاطمه علیهاالسلام بر ناقه غضباء و صالح پیغمبر بر آن شتری که پی شد، و علی (علیه السلام) بر یکی از ناقه های بهشتی که مهارش از یاقوت است و او میان بهشت و دوزخ می ایستد، در آن روز مردم خیس عرق هستند آنگاه بادی از طرف عرش خداوند می وزد و عرق آنها را خشک می کند، فرشتگان مقرب و صدیقان می گویند: این ملکی است مقرب یا پیغمبری است مرسل، اما منادی از طرف عرش ندا می دهد. او علی بن ابیطالب برادر رسول خداست در دنیا و آخرت (396)