فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

332- نهایت توصیف

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود: ای علی! تو صاحب حوض منی، پرچمدار منی، و بر آورنده وعده های منی، محبوب دل مین، وارث علم منی، امانت دار مواریث پیغمبرانی، تویی امین الله در زمینش، توئی حجت بر خلق خدا، توئی رکن ایمان، توئی چراغ هدایت توئی... هر که تو را پیروی کند نجات یافته و هر که از تو تخلف کند هلاک می شود.
توئی راه روشن، توئی راه راست، توئی قائد الغرالمحجلین، توئی سرور هر که من سرور او هستم و من سرور هر مؤمن و مؤمنه هستم، تو را دوست دارد انسان پاکزاد و دشمن ندارد بد زاد،
پروردگارم هیچ گاه مرا به آسمان بالا نبرد و با من سخن نگفت، جز اینکه فرمود: ای محمد! سلام مرا به علی (علیه السلام) برسان و به او اعلان کن که امام اولیاء و نور اهل طاعت من است؛ گوارا باد بر تو ای علی این کرامت ها.(393)

333- امتیاز شیعیان

سلمان فارسی می گوید: روزی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم که علی بن ابیطالب (علیه السلام) آمد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی (علیه السلام) فرمود: یا علی به تو مژده ندهم؟ علی (علیه السلام) عرض کرد: چرا یا رسول الله، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل از طرف خداوند به من خیبر می دهد که به دوستان و شیعیان تو هفت خصلت داده اند.
1- راحتی در هنگام مرگ 2- آرامش در هنگام ترس 3- روشنی در تاریکی 4-آسودگی به هنگام هراس 5- عدالت به وقت میزان 6- عبور از صراط 7- ورود به بهشت قبل از سایر مردم و امتهای گذشته...(394)

334- راه اداء دین

علی بن ابیطالب (علیه السلام) می فرماید: روزی از شدت بدهی ام نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتم و از این جهت با آن حضرت درد و دل کردم حضرت فرمود: ای علی بگو: (اللهم اغتنی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک) ای علی! اگر به اندازه کوه صبیر قرض داشته باشی خداوند آن را ادا کند (صبیر نام بزرگ ترین کوه در یمن است)(395).