فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

312- صفات بهشتیان

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: در بهشت اتاقهای زیادی است که درونش از برون و برونش از درون پیداست در این اتاقها کسانی از امت من ساکن هستند که کلام نیکو می گویند و اطعام می کنند و سلام را آشکار می سازند و شب هنگام در وقتی که همه مردم خوابند به نماز می ایستند، امیرالمؤمنین (علیه السلام) عرض کرد: یا رسول الله! چه کسانی از امت شما این گونه اند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یا علی نیکویی کلام به این است که ده مرتبه در صبح و شب بگوید: سبحان الله و الحمدلله و لاله الا الله والله اکبر؛ و اطعام طعام آن است که انسان خرج خانواده خود را بدهد، و اما نماز در شب هنگام وقتی که مردم همه خوابند به این است که نماز مغرب و عشا و نماز صبح را در مسجد به جماعت بخوانند، پس گویا تمام شب را به عبادت قیام کرده است و اما آشکار نمودن سلام به این است که وقتی به فرد مسلمان می رسد بخل به سلام نکنند.(372)

313- کوکب هدایت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

ابن مغازلی شافعی مذهب روایت کرده از ابن عباس که وی می گوید: شبی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانه ایشان جمع بودند تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: امشب در نزدیکی سحر کوکبی از آسمان فرود می آید پائین در خانه هر که فرود آمد آن شخص ولی و جانشین من است همان شب همه اصحاب نخوابیدند از همه طماع تر عباس پدرم بود (عباس عموی رسول الله بود) نزدیک سحر ناگهان اصحاب دیدند که ستاره ای روشن از آسمان پائین آمد تا در خانه علی (علیه السلام) فرود آمد، البته پس از این واقعه اصحاب گفتند، محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره ابن عمش علی (علیه السلام) در ضلالت است و می خواهد پسر عم خود را ولی خود کند.(373)

314- درخواست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از پروردگار

وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان سرزمین قدید (بر وزن زبیر نام جایی است در نزدیکی مکه) فرود آمد، به علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود: ای علی، من از خدا خواسته ام که بین من و تو دوستی برقرار کند و ساخت. و از او خواستم که میان من و تو برادری افکند، پس افکند، و از او خواست که تو را وصی و جانشین من قرار دهد، و داد.
مردی از آن قوم گفت: بخدا سوگند یک صاع (پیمانه ای است نزدیک یک من) خرما در مشکی پوسیده، بهتر از آن چیزهایی است که محمد از پروردگارش خواسته است
چرا محمد ملک و سلطنتی درخواست نکرده که او را بر دشمنش یای دهد، یا گنجی که بدان سبب بر فقر و تهیدستی خود چیره گردد؟! پس خدای متعال این آیه (374) را فرستاد:
گویا پاری از آنچه به تو وحی شده نادیده می گیری، یا سینه ات به تنگ می آید از اینکه می گویند: چرا گنجی بر او فرود نیامده یا فرشته ای در کنار او نیامده است؟ جز این نیست که تو تنها بیم دهنده ای و خداوند به هر چیزی وکیل است.(375)