فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

306- گمراهی آشکار

در روایت بعضی از بزرگان اهل سنت از قبیل حمونین نقل شده است، بعد از اینکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علی (علیه السلام) را جانشینی خود انتخاب کرد(363) ابوبکر و عمر از جا برخاستند و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند که آیا ولایت مخصوص علی (علیه السلام) است؟
حضرت فرمود: مخصوص علی و اوصیاء من تا روز قیامت است.
پرسیدند: از اوصیا شما چه کسانی هستند:
حضرت فرمودند: اخی و وزیری و وارثی و وصیتی و خلقتی فی امتی...(364) و در اینجا بود که آیه: الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد و در این هنگام بود که حسان بن ثابت شاعر معروف از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواست تا در مورد ولایت و امامت علی (علیه السلام) قصیده ای بسراید... تمام مفسران شیعه و برخی از علما اهل سنت در کتب و تفاسیر خود نوشته اند: منظور از الیوم روز عید غدیر خم است(365)

307- آنچه می شنوم تو نیز می شنوی

امام صادق (علیه السلام) فرمود: جبرئیل برای ابلاغ اذان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، در این هنگام، سر مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر روی زانوی علی (علیه السلام) بود، آنگاه جبرئیل فصل های اذان و اقامه را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آموخت، هنگامی که آن حضرت از آن حالت بیرون آمد به علی (علیه السلام) فرمود: آیا کلمات اذان و اقامه را شنیدی؟ حضرت علی (علیه السلام) عرض کرد: آری فرمود: فرا گرفتی؟ حضرت علی (علیه السلام) عرض کرد: آری. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هماندم فرمود: ادع لی بلالاً نعلمه یعنی، بلال حبشی را نزد من به طلب تا اذان را به او بیاموزم.
حضرت علی (علیه السلام) بلال را طلبید و کلمات اذان و اقامه را به او یاد داد.(366)

308- خلیفه خدا

عمر بن حصین روایت کرده گفت: من و عمر بن خطاب حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم و امیرالمؤمنین (علیه السلام) هم در کنار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جلوس کرده بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را تلاوت نمود امن یجیب المضطر اذا دعاه ناگاه امیرالمؤمنین (علیه السلام) ضجه ای کرد و ناله ای نمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یا علی! چرا با شنیدن این آیه جزع نموده مضطرب شدی؟
گفت: ای رسول خدا چگونه جزع نکنم در صورتی که در این آیه خداوند تصریح می فرماید که شما را خلیفه های روی زمین قرار دادیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یا علی! جزع نکن، به خدا قسم ترا دوست نمی دارد مگر مؤمن و دشمن نمی دارد ترا مگر منافق.(367)