فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

302- چه کسی ولی ماست؟

انس بن مالک به سلمان فارسی گفت: از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کن که چه کسی جانشین و وصی شماست؟ سلمان نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این موضوع را سؤال کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای سلمان وصی موسی (علیه السلام) چه کسی بود؟ سلمان جواب داد: یوشع بن نون. آنگاه فرمود: همانا وصی من وارث من، ادا کننده دین من و انجام دهنده امور من علی بن ابیطالب (علیه السلام) است.

303- طرح پیش ساخته برای مخالفت با علی (علیه السلام)

علیرغم اینکه بیعت مردم با ابوبکر در سقیفه را بعضی ها امری تصادفی می پنداشتند مدارک و قرائنی در دست است که نشان دهنده آن است که طرح مقدماتی این طرح در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن سفر حجة الوداع در مکه معظمه توسط چند نفر در برگشت به مدینه برنامه ریزی شده بود آنها پس از بازگشت به مدینه به خانه ابوبکر رفته و صحیفه و عهدنامه ای را که نوشته شده بود را امضاء می کنند حذیفه از اسماء بنت عمیس (359) چنین نقل می کند که عده ای از مخالفان در منزل ابوبکر گرد آمدند و قراردادی را جملگی امضاء کردند که نویسنده آن قرارداد سعد بن عاص بود(360) که پس از درگذشت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت علی (علیه السلام) به مخالفت برخیزند سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام ملاقات با ابوبکر از آن به صحیفه ملعونه اشاره می نمایند که آن چند نفری که امضاء کردند عبارتند از 1- ابوبکر 2- عمر بن خطاب 3- ابوعبید 4- مفاذ بن جبل؛ 5- سالم، غلام ابی حذیفه؛ 6- سعید بن عاص 7- ابی عبیدة بن جراح.

304- برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

وقتی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کرد، تقریباً پس از گذشت پنج ماه از طرف خداوند مأمور شد که مهاجر و انصار را با یکدیگر برادر کند.
لذا روزی در جلسه ای عمومی به مسلمانان فرمود: دو تا دو تا با یکدیگر برادر دینی شوید. آنگاه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بین سیصد نفر از مهاجرین و انصار پیمان برادری بست و رو به مسلمانان کرد و فرمود: شما همه با هم برادرید. پس از این پیمان به ناگاه علی (علیه السلام) با چشمهای اشکبار گفت: یا رسول الله! اصحاب خود را با یکدیگر برادر کردید ولی عقد اخوت میان من و دیگری برقرار نکردید؟
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به علی (علیه السلام) کرد و فرمود: انت اخی فی الدنیا و الاخرة؛ تو برادر منی در دنیا و آخرت.