فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

285- از سنگ آب جوشید

علی (علیه السلام) می فرماید: در یکی از جنگها رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بی آب ماند و به من گفت: ای علی، نزد آن صخره سنگ برو و بگو من فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم برای من آب روان علی (علیه السلام) می فرماید: سوگند به خدائی که او را به نبوت گرامی داشت وقتی پیغلم را به آن سنگ رساندم در سنگ زائده های مثل پستان گاو پیدا شد و از هر پستان آب جاری گردید، وقتی این را مشاهده کردم به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شتافتم و به او خبر دادم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی برو و از آن آب بردار، و مردم نیز آمدند و مشکها و آفتابه های خود را پر کردند و چهارپایانشان را آب دادند و خود از آن نوشیدند و وضو ساختند.(342)

286- وحی الهی بریده شد

عبدالله بن عباس می گوید: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات یافت کار غسل او را امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) بدست گرفت و عباس و پسرش، به همراه فضل با آن حضرت بودند، چون علی (علیه السلام) از غسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فراغت یافت، کفن را از چهره مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کنار زد و گفت: پدر و مادرم فدایت، پاکیزه زیستی و پاکیزه بدرود گفتی، با مرگ تو چیزی از ما بریده شد که با مرگ هیچ یک از انبیاء گذشته بریده نشد، و آن نبوت و اخبار آسمانی و وحی الهی است... پدر و مادرم فدایت ما را به نزد خدایت یادآور و ما را وجهه همت خود دار سپس خود را به روی بدن آن حضرت انداخت و صورتش را بوسید و کفنش را به رویش کشید(343)

287- صدیق اکبر نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

کعب الحبر می گوید: عبدالله بن سلام؛ قبل از آنکه مسلمان شود روزی به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد و به آن حضرت عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی بن ابیطالب (علیه السلام) در میان شما چه نام دارد؟
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: علی بن ابیطالب در نزد ما صدیق اکبر (بزرگ و راستگو) نام دارد.
عبدالله عرض کرد: گواهی می دهم که معبودی جز الله نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداست، و...
همانا من در تورات یافته ام که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر رحمت است و علی (علیه السلام) بر پا دارنده حجت دلیل خداست.(344)