فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

157- قبور ائمه معصومین (علیه السلام)

حضرت علی (علیه السلام) از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: ای علی (علیه السلام) به خدا سوگند تو در زمین عراق کشته شده و همانجا دفن می شود عرض کردم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه مزیت و فضیلتی است برای کسی که قبور ما را زیارت کرده و تعمیر نموده و از آن مواظبت نماید. حضرت فرمود: ای ابوالحسن (علیه السلام) خداوند قبر تو و فرزندانت را قطعه زمینهایی از زمینهای بهشت و مساحت و فضایی از میدانهای آن قرار داده است، و خداوند دلهای پاکان نژادان خلق و برگزیدگان بندگانش را قرار داده است که اشتیاق به شما پیدا کرده و خواری و آزار در راه شما را متحمل می شوند پس آنها برای تقرب جستن به خداوند و دوستی با پیغمبرش قبور شما را آباد نموده و بسیار زیارتش می کنند...(195)

158- عجیب ترین مردم

علی بن ابیطالب (علیه السلام) از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتی طولانی روایت می کند که فرمود: ای علی (علیه السلام) عجیب ترین مردم از جهت ایمان و بزرگترین مردم از جهت یقین گروهی هستند که در آخرالزمان می باشند. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را درک نکرده اند و امام از آنها پنهان است پس ایمان می آورند به واسطه سیاهی (نوشته ها) که بر سفید نگاشته (صفحات) شده است.(196)

159- قضاوتی بین فرزندان

امام حسن و مام حسین (علیه السلام) که تولد آنها بیش از یک سلام فاصله نداشت روزی هر کدام در یک صفحه خطی نوشته بودند سپس خط خود را خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده و سؤال کردند یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خط کدام یک از ما بهتر است؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که نمی خواست خط یکی را بر دیگری ترجیح دهد فرمود: هر دو آنها خوب است. عرض کردند: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کدام بهتر است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: عزیزان من می دانید که من امی هستم یعنی هرگز مکتب نرفته و الفبا ننوشته ام و من حتی وحی الهی را هم خودم نمی نویسم خطشناسی کار کسی است که خود نویسنده باشد. خوب است این را از پدرتان علی (علیه السلام) بپرسید که خط نویس و کاتب وحی الهی است. آنها خدمت پدر رسیدند و پس از نشان دادن خطها سؤال کردند، پدر کدامیک از این خطها بهتر است؟ علی (علیه السلام) فرمود: هر دو آنها خوب است، هم خوانا و هم زیباست. گفتند: نه، کدام بهتر است؟ حضرت فرمود: خوب اگر شما مکتب می رفتید حق این بود که این را از استادتان بپرسید اما شما خود آموخته اید و هنوز هم خردسالید، به کارهای کودکان هم مادران بیشتر می رسند قضاوت مادرتان زهرا علیهاالسلام هم درست مانند من است من در این خطها هیچ عیبی نمی بینم ولی بهتر است که از مادرتان بپرسید، هر چه او بگوید من هم همان را می پسندم، اگر در خانه مطلب روشن نشد آن وقت شورایی از اصحاب تشکیل می دهیم و حکمیت را به ایشان وا می گذاریم. حسنین (علیه السلام) گفتند: فرمایش شما صحیح است. لذا خدمت مادر رسیدند و همان پرسش را کردند. حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: هر دو را خوب می بینم. تفاوت گذاشتن میان آنها خیلی مشکل است... اصلاً بهتر است یک کار دیگری بکنیم؟ عرض کردند چه کنیم؟ حضرت فاطمه علیهاالسلام گردنبدی از استخوان عاج داشت که دارای هفت دانه بود. فرمود: این دانه ها را روی زمین می ریزم هر کدام دانه های بیشتری جمع کرد خطش را بهتر حساب می کنیم. گفتند: خوب است، اگر چه کار قرعه کشی است و خطشناسی نیست، ولی خوب است. آن وقت حضرت دانه ها را بر زمین ریخت و حسنین (علیه السلام) دویدند و هر کدام سه دانه برداشتند اما دانه آخری نصف شده بود و به هر کدام یک نصفه رسید و نتیجه مساوی بود و هر دو راضی شدند (در نقلی دیگر جبرئیل دانه هفتمی را به فرمان الهی به دو نیم کرد)(197)