فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

156- زنده و پاینده باشی ای پسر ابیطالب (علیه السلام)

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: روزی ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد و عبدالرحمن بن عوف و چند نفر دیگر از اصحاب به دنبال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در خانه ام سلمه بود آمدند لیکن مرا دیدند که بر در خانه نشسته ام سراغ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از من گرفتند به آنها گفتم صبر کنید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم الان از خانه بیرون خواهد آمد، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز بی درنگ بیرون آمد و دست بر پشت من زد و فرمود: زنده و پاینده باشی ای پسر ابیطالب (علیه السلام) که تو پس از من با مردم محاکمه کنی و با شش دلیل بر آنان پیروز شوی که هیچ یک از آن دلایل را قریش ندارند و آن دلایل عبارتند: از اینکه تو نخستین کس از آنان هستی که ایمان به خدا آورده ای و در اجرای دستورات از همه استوارتر و بر پیمان های خداوند از همه پایدارتر و به زیردستان از همه مهربانتر و در قضاوت از همه داناتر و در مراعات حق تساوی در تقسیم از همه کس دقیقتر و مقام و منزلت تو در پیشگاه الهی از همه والاتر می باشد.(194)

157- قبور ائمه معصومین (علیه السلام)

حضرت علی (علیه السلام) از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: ای علی (علیه السلام) به خدا سوگند تو در زمین عراق کشته شده و همانجا دفن می شود عرض کردم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه مزیت و فضیلتی است برای کسی که قبور ما را زیارت کرده و تعمیر نموده و از آن مواظبت نماید. حضرت فرمود: ای ابوالحسن (علیه السلام) خداوند قبر تو و فرزندانت را قطعه زمینهایی از زمینهای بهشت و مساحت و فضایی از میدانهای آن قرار داده است، و خداوند دلهای پاکان نژادان خلق و برگزیدگان بندگانش را قرار داده است که اشتیاق به شما پیدا کرده و خواری و آزار در راه شما را متحمل می شوند پس آنها برای تقرب جستن به خداوند و دوستی با پیغمبرش قبور شما را آباد نموده و بسیار زیارتش می کنند...(195)

158- عجیب ترین مردم

علی بن ابیطالب (علیه السلام) از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتی طولانی روایت می کند که فرمود: ای علی (علیه السلام) عجیب ترین مردم از جهت ایمان و بزرگترین مردم از جهت یقین گروهی هستند که در آخرالزمان می باشند. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را درک نکرده اند و امام از آنها پنهان است پس ایمان می آورند به واسطه سیاهی (نوشته ها) که بر سفید نگاشته (صفحات) شده است.(196)